Η αποτίμηση του ΠΑΑ 2014 -2020 στη Δυτική Ελλάδα

Οι οκτώ στους δέκα ωφελούμενους πραγματοποίησαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ το 85% παρατήρησε σημαντική αύξηση της παραγωγής του

Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είδε σημαντική αύξηση της παραγωγής της, όπως συνηγορεί η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για την αποτίμηση της επίδρασης του ΠΑΑ, παρατηρήθηκε πως το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αυξήθηκε κατά 170 εκατ. ευρώ, 3.500 νέοι ξεκίνησαν την αγροτική τους εκμετάλλευση, δημιουργήθηκαν 6.500 νέες θέσεις εργασίας, το 78% των ωφελούμενων έχει ανανεώσει τον μηχανολογικό και κτηριακό του εξοπλισμό, οκτώ στους δέκα πραγματοποίησαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ το 85% των ωφελούμενων παρατήρησε σημαντική αύξηση της παραγωγής του.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, για το Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ δαπανήθηκαν συνολικά 47,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47,5 εκατ. ευρώ αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης, και τα υπόλοιπα 170.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, τα Μικρά Αρδευτικά. Επιπλέον, για τη Δράση 4.1.3 δαπανήθηκαν 240.000 ευρώ.

Σχετικά με το Υπομέτρο 4.2 του ΠΑΑ, που αφορά τη Μεταποίηση, επιδοτήθηκαν 18 ωφελούμενοι, με συνολικό ποσό πληρωμής 16 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», στην πρόσκληση του έτους 2016 εντάχθηκαν συνολικά 1.726 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό πληρωμής 33 εκατ. ευρώ, ενώ στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2021 έχουν ενταχθεί 1.843 Νέοι Αγρότες, με συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.3 με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 375, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 3,7 εκατ. ευρώ.

Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, δόθηκαν 9 εκατ. ευρώ σε 713 δικαιούχους, το Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής (πράσινος τρύγος), 400.000 ευρώ σε 123 δικαιούχους και το Πρόγραμμα Δακοκτονίας, 3,75 εκατ. ευρώ.