ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Πρότυπο μοντέλο κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια παραγωγής

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, με έδρα το Ροδοτόπι Ιωαννίνων, είναι ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα, με πάνω από 65 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά και διεθνή εκπροσώπηση σε αγορές του εξωτερικού.

Η κινητήριος δύναμη της ΠΙΝΔΟΣ είναι οι 600 πτηνοτρόφοι-παραγωγοί, εκ των οποίων σε ποσοστό 45% αποτελούνται από γυναίκες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη γυναικεία αγροδιατροφική παραγωγή στην περιοχή. Σήμερα, η ΠΙΝΔΟΣ, ηγέτης στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας και με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 30%, συντηρεί πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας, στηρίζοντας παράλληλα με έμμεσο τρόπο χιλιάδες θέσεις εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα και ενισχύοντας στην πράξη την εθνική οικονομία, ενώ παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής της Ηπείρου.

Για τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό ΠΙΝΔΟΣ, τα πάντα ξεκινούν από τη φύση και καταλήγουν σε αυτήν. Για αυτό και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της εταιρείας, όσο και της πρωτογενούς παραγωγής εν γένει.

O ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις της χώρας που εφάρμοσε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, με πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και πρώτων υλών, με σκοπό την παρασκευή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς (pet food). Κάθε χρόνο, στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού παράγεται οργανικό υλικό που αντιστοιχεί σε 270.000 τόνους.

Για τον λόγο αυτόν, ο συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

• Μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός), για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

• Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων και παραγωγής πτηναλεύρων (RENTERING PLANT).

• Μονάδα αποτέφρωσης στερεών αποβλήτων πτηνοσφαγείου και νεκρών πτηνών πτηνοτροφικών μονάδων.

• Μονάδα παραγωγής οργανοχουμικού λιπάσματος.

• Μονάδα συγκέντρωσης και αξιοποίησης αποβλήτων πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (κουτσουλιές).

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν και στην πρόσφατη βράβευση της ΠΙΝΔΟΣ με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Πρότυπο Μοντέλο Εφαρμογής Κυκλικής Οικονομίας στα Circular Economy Awards 2022.

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων & μονάδας βιοαερίου και επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας

Παράλληλα, ο συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει, μαζί με τα μέλη και τους εργαζομένους του, δύο ενεργειακές κοινότητες για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 36 MW, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών για την κατασκευή μονάδας βιοαερίου.

Επίσης, η ΠΙΝΔΟΣ έχει ήδη προβεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιοπαραγωγή ενέργειας σε δύο εργοστάσια της παραγωγής και σε πέντε από τα 18 κέντρα διανομής του πανελλαδικά, ενώ άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η εγκατάσταση και στις υπόλοιπες βιομηχανικές μονάδες και τα λοιπά κέντρα διανομής, ώστε να είναι πλέον αυτόνομη ενεργειακά, με παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος

Με βασικό πυλώνα στρατηγικής της ανάπτυξης τη βιωσιμότητα, η ΠΙΝΔΟΣ επενδύει δυναμικά προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ενσωμάτωση των ανωτέρω διεργασιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την αξιοποίηση των αποβλήτων των μονάδων, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του συνεταιρισμού και εφαρμόζεται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις των μελών-παραγωγών του, ώστε να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να παράγονται πρώτες ύλες 100% φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους, τη συρρίκνωση του όγκου των αποβλήτων και την ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, στοιχεία που αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες και συντάσσονται απόλυτα με τη δέσμευση της
ΠΙΝΔΟΣ να συμμετέχει ενεργά στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.