Αρνητική και τον Δεκέμβριο η πιστωτική επέκταση προς αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Αρνητική και τον Δεκέμβριο η πιστωτική επέκταση προς αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε και το Δεκέμβριο η πιστική επέκταση προς τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο ρυθμός μείωσης χορήγησης δανείων, πάντως, εμφάνισε ελαφρά επιβράδυνση.

Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 15 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,9% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, τον ίδιο μήνα, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,5%, από -1,3% τον Νοέμβριο του 2016.

Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 29 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 62 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα για τις επιχειρήσεις

Εξάλλου η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2016, ήταν θετική κατά 143 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 283 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,1%, από 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν μηδενικός, από 0,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 102 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 226 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -0,2% το Δεκέμβριο του 2016, από -4,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 245 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 57 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 157 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 208 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,8%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Δεκέμβριο του 2016, στα υπόλοιπα της χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (στεγαστικά δάνεια ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 0,2 δισεκ. ευρώ) λόγω αναταξινόμησής του από το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Εξαιτίας της αναταξινόμησης αυτής, στα στοιχεία των καταθέσεων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος στο δικτυακό τόπο της δεν περιλαμβάνονται, από το Δεκέμβριο του 2016, οι καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (2,9 δισεκ. καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης και 4,2 δισεκ. καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα).

Επιπλέον, από το Δεκέμβριο του 2016 οι καταθέσεις του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (2,1 δισεκ. ευρώ) δεν περιλαβάνονται στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά στις καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης, λόγω αναταξινόμησης και αυτού του φορέα στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.