Αρχαία Ολυμπία: Απόβλητα και βιολογικά λιπάσματα

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Απόβλητα και οργανικά λιπάσματα

Ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα ταυτόχρονης μετατροπής των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων και υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε βιολογικά λιπάσματα, εφαρμόζεται στο Βασιλάκι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Με την αξιοποίηση της κομποστοποίησης (με αναστροφέα σε σειράδιο) και της ηλιακής ξήρανσης (με πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα ηλιακής ξήρανσης), τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται στη γεωργία, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων.

Πρόκειται για δύο τεχνολογίες χαμηλού λειτουργικού κόστους και κόστους επένδυσης. Το νέο πιλοτικό έργο με τίτλο «Το σύστημα διαχείρισης CONDENSE: παραγωγή νέων λιπασμάτων από κτηνοτροφικά απόβλητα και υγρά απόβλητα ελαιουργείων», υλοποιείται από την Αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κοπριάς και υγρών αποβλήτων ελαιουργείου, που μετατρέπει αυτά τα απόβλητα σε ένα τελικό προϊόν, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη γεωργία, αντί της χρήσης χημικής λίπανσης. Απώτερος στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός μιας ενεργειακά βιώσιμης διαδικασίας «συμπύκνωσης» θρεπτικών στοιχείων όπως είναι το άζωτο, ο φωσφόρος και το κάλιο, ώστε το παραγόμενο προϊόν αυτής να μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα. Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος θα πραγματοποιείται με αγρονομικό έλεγχο σε διαφορετικές καλλιέργειες.

Νικολέτα Τζώρτζη