Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για συνδεδεμένες κτηνοτρόφων και υπόλοιπα ενισχύσεων

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την καταβολή των υπόλοιπων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2020, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πληρωθούν τα ζωικά. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρτίδες πληρωμών, ώστε να προχωρήσει η καταβολή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων στους τομείς του βόειου, αίγειου και πρόβειου κρέατος το αργότερο έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου.

Στόχος, πάντως, όπως μεταφέρουν από τον Οργανισμό, είναι η μεγάλη πληρωμή να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Μαΐου, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται πριν από την εντολή πληρωμής, μεταξύ αυτών και η υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Την ίδια ημέρα, πρόκειται να χορηγηθεί και η ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων στο πλαίσιο των Ειδικών Μέτρων Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.

Όλα τα υπόλοιπα που εντάσσονται στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων, από την εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης, Πρασινίσματος, Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, μέχρι Συνδεδεμένες και Ειδικά Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πρόκειται να καταβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Πληρωμές

Πιο αναλυτικά, και ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική των πληρωμών των προηγούμενων ετών (με εξαίρεση την περασμένη χρονιά), ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε εξαρχής αποφασίσει να τρέξει τις πληρωμές στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις στα ζώα έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ερχόμενη εβδομάδα, ο Οργανισμός προτίθεται να καταβάλει Συνδεδεμένη Ενίσχυση:

 Στον τομέα του βόειου κρέατος, με τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για το έτος 2020 να ανέρχεται στα 35.558.453 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ενδεικτική τιμή είναι στα 146 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, αλλά η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με βάση την υπουργική απόφαση που αναμένεται. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2019 το ύψος της συνδεδεμένης καθορίστηκε στο ποσό των 156,2 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, ενώ για το έτος 2018 στα 171 ευρώ.

 Στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, με τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για το έτος 2020 να ανέρχεται στα 55.228.458 ευρώ. Όσο για την ενδεικτική τιμή, αυτή είναι στα 10 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2019, η τιμή τελικά καθορίστηκε στα 10,65 ανά επιλέξιμο ζώο.

Όπως προαναφέρθηκε, την ίδια ημέρα πρόκειται να πληρωθεί και η ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων VQPRD στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Κτηνοτροφία

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο πακέτο πληρωμών της ερχόμενης εβδομάδας θα περιληφθούν και τα δύο μέτρα της Συνδεδεμένης στον τομέα της Κτηνοτροφίας (Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων – Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

Να σημειώσουμε ότι ο προϋπολογισμός ορίζεται στα 2.759.607 ευρώ για το Μέτρο 1 και στα 548.007 ευρώ για το Μέτρο 2. Όσο για την ενδεικτική τιμή είναι στα 230 ευρώ ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1, και 34 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2.