Αυξάνεται η αγορά ψηφιακών συστημάτων άρδευσης

Η αγορά έξυπνης άρδευσης αυξάνεται λόγω του αυξανόμενου ρόλου της τεχνολογίας στη διαχείριση των αρδεύσεων. Η έξυπνη αγορά άρδευσης εκτιμήθηκε σε 0,83 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και αναμένεται να φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Markets and Markets.

Σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έξυπνης αγοράς άρδευσης περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από διάφορες κυβερνήσεις για την προώθηση της διατήρησης του νερού, την αύξηση της υιοθέτησης έξυπνων συστημάτων άρδευσης και την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των εκμεταλλεύσεων με τη χρήση έξυπνων λύσεων άρδευσης.

Ωστόσο, η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών άρδευσης σε κατακερματισμένες εκτάσεις και η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την έξυπνη άρδευση μεταξύ των αγροτών οδηγούν στην ανάγκη εκπαίδευσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που συνδέονται με την ψηφιακή γεωργία και τα έξυπνα συστήματα άρδευσης.