Αυξημένα τα κριτήρια επιλογής στη μεταποίηση

Σε στάδιο προετοιμασίας της νέας Υπουργικής Απόφασης που θα διέπει την παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη Μεταποίηση/Εμπορία και/ή Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 βρίσκονται οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, προκειμένου με το νέο έτος να προχωρήσουν στην έκδοση της προδημοσίευσης της πρόσκλησης. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση αναμένεται να τρέξει από τον Απρίλιο και μετά.

Πάντως, αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην τελική ευθεία η φάση επεξεργασίας των κριτηρίων επιλογής, καθώς πρόκειται να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου κατά την διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασής της, στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι, μεταξύ άλλων: Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ΑΠΕ, η χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, η διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης, η καινοτομία κ.ά.

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής, πάντως, εξαρτάται αφενός από την κατεύθυνση της επένδυσης, εάν δηλαδή θα υπάγεται στην ίδρυση ή στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αφετέρου από το ίδιο το προϊόν που μεταποιείται/εμπορεύεται.

Εκσυγχρονισμός

Στην περίπτωση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που αφορούν τομείς εκτός από ζωοτροφές, δημητριακά, σπόρους, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, η βαρύτητα των επιλέξιμων κριτηρίων είναι ίδια. Σαφώς, η μεγαλύτερη μοριοδότηση λαμβάνεται εάν το ποσοστό επεξεργασίας πρώτης ύλης πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, σε σχέση με τη συνολική πρώτη ύλη που μεταποιεί και εμπορεύεται η επιχείρηση, είναι άνω του 50%.

Το ίδιο ισχύει εάν το ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, EMAS), είναι επίσης άνω του 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος πρέπει να ανέρχεται στο 40% της μέγιστης βαθμολογίας. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι τομείς αφορούν ζωοτροφές, δημητριακά, σπόρους, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, μεγαλύτερη βαρύτητα φέρουν δύο κριτήρια, τα οποία αφορούν:

✱ Το ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

✱ Το ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.

Για τους τομείς αυτούς, το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος πρέπει να ανέρχεται στο 35% της μέγιστης βαθμολογίας.

Ίδρυση

Στην περίπτωση ίδρυσης επιχειρήσεων στους τομείς εκτός από ζωοτροφές, δημητριακά, σπόρους, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, μεγαλύτερη βαρύτητα φέρουν τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με:

✱ Το ποσοστό παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης.

✱ Το ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, EMAS).

Για την ανωτέρω περίπτωση, το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος πρέπει να ανέρχεται στο 30% της μέγιστης βαθμολογίας. Για τους τομείς των ζωοτροφών, δημητριακών, σπόρων, ανθέων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, τα κριτήρια επιλογής με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι τέσσερα:

✱ Ποσοστό επεξεργασίας πρώτης ύλης πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, σε σχέση με τη συνολική πρώτη ύλη που μεταποιεί και εμπορεύεται η επιχείρηση.

✱ Ποσοστό δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

✱ Χρήση ΑΠΕ: Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.

✱ Ποσοστό δαπανών της αίτησης στήριξης σχετικών με τη χρήση-εγκατάσταση-εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος.

Το ελάχιστο ποσοστό βαθμολογίας που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος πρέπει να ανέρχεται στο 30% της μέγιστης βαθμολογίας.