Αυξημένες προκαταβολές το έτος υποβολής αιτήσεων 2022

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου 2022 στην Εφημερίδα της ΕΕ ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την παρέκκλιση για το έτος 2022 όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εκτάσεις και τα ζώα.

Πιο συγκεκριμένα, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, τα κράτη-μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 70% για τις άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου και έως 85% για τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι ο κανονισμός ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος-μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η ευελιξία αυτή είχε προαναγγελθεί –και για φέτος– «δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να υφίσταται το 2022 και οι γεωργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές διαταραχές, οι οποίες έχουν γίνει ακόμη πιο αισθητές λόγω των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τον αγροδιατροφικό τομέα» και γι’ αυτόν τον λόγο σύμφωνα με την Κομισιόν «θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν αυξημένες προκαταβολές όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2022».