Ελλάδα – Ρωσία: Αυξήθηκε ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων – Mεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα ακατέργαστα καπνά

Αυξήθηκε ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για το α’ εξαμήνου 2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ωστόσο «σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της χώρας μας για τον κωδ.2711 (αέριοι υδρογονάνθρακες), με συμβολή στην αξία των ελληνικών εισαγωγών 18,2% το α ́ εξάμηνο 2021 και 10,0% το α’ εξάμηνο 2020, η μεταβολή σε όρους αξίας και ποσότητας ουδόλως ήταν αναλογική (αύξηση αξίας +98,9% και ποσότητας +22,7%), υποδηλώνοντας τη σημαντική άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου το 2021 έναντι του 2020».

Αυτό αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μόσχας ενώ σημειώνει ότι αν και ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,90%, ανερχόμενος σε 1,71 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,57 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό, διαμορφούμενο το α ́εξάμηνο 2021 σε -1,54 δισ. ευρώ, λόγω των εισαγωγών υδρογονανθράκων, έναντι -1,42 δισ. ευρώ το α ́εξάμηνο 2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 8,42%.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων, α’ εξαμήνου 2021 (εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων), ανήλθε σε 379,48 εκατ. ευρώ έναντι 301,30 εκατ. ευρώ το α ́εξάμηνο 2020, καταγράφοντας αύξηση 25,95%. Το εμπορικό ισοζύγιο α ́εξαμήνου 2021 κατέγραψε έλλειμμα, διαμορφούμενο σε -208,49 εκατ. ευρώ. έναντι -152,56 εκατ. ευρώ το α ́εξάμηνο 2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 36,66%.

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία

Οι ελληνικές εξαγωγές μεταξύ των πρώτων εξαμήνων 2020-2021, (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), αυξήθηκαν κατά 13,33%, από 76,2 εκατ. ευρώ. σε 86,4 εκατ. ευρώ ενώ σε γενικές γραμμές, η δομή των εξαγωγών από πλευράς κατάταξης των δέκα πρώτων κωδικών προϊόντων παρέμεινε η ίδια μεταξύ των δύο εξαμήνων.

Για το α ́εξάμηνο 2021, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα εξής προϊόντα: ακατέργαστα καπνά (7,74%), σωλήνες από χαλκό (7,33%), ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (5,2%), απορρίμματα από χαλκό (4,70%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (4,66%).

Για το α ́εξάμηνο 2020, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα εξής προϊόντα: σωλήνες από χαλκό (8,6%), ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (7,3%), ακατέργαστα καπνά (6,5%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (5,9%).

Όσον αφορά στις μεταβολές επί μέρους κωδικών εξαγώγιμων προϊόντων μεταξύ των α’ εξαμήνων 2021/2020, παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα όπου καταγράφονται οι μεταβολές σε φθίνουσα τάξη.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις αξίας εξαγωγών κατέγραψαν τα σκάφη αναψυχής με κωδικό 8903 (+4.992,3%), ακολουθούμενα από τους ηλ. συσσωρευτές με κωδικό 8507 (1.490,6%), τις χρωστικές ύλες με κωδ.3204 (+170,9%) και τα απορρίμματα χαλκού με κωδικό 7404 (+146,8%). Ειδικά για τα γουναρικά, κωδ.4303, τα οποία από δεκαετίας συνιστούσαν το πρώτο εξαγωγικό μας προϊόν στη ρωσική αγορά, οι εξαγωγές α ́εξαμήνου 2021 αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α ́εξαμήνου 2020, σε αξία όμως ήταν σε χαμηλά επίπεδα (2,2 εκατ.).

Αξιοσημείωτη η παρουσία των μεταλλευμάτων πολύτιμων μετάλλων με κωδικό 2626, τα οποία δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α ́εξάμηνο 2020.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις αξίας εξαγωγών κατέγραψαν τα φάρμακα με κωδικό 3004 (-35,3%), οι ηλ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με κωδικό 8517 (-18,9%), τα εμπιστευτικά προϊόντα με κωδικό 9990 (-11,0%) και τα συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια με κωδικό 3824 (-9,5%).

Εξαγόμενα Ενεργειακά Προϊόντα:

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, για τον κωδικό 2710 (ορυκτέλαια κατεργασμένα), ο οποίος συνέβαλε στην αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά 0,96% το α’ εξάμηνο 2021 και κατά 2,4% το α’ εξάμηνο 2020, παρατηρήθηκε ότι, η μεταβολή σε όρους αξίας και ποσότητας ήταν σχετικά αναλογική (μείωση αξίας -54,8% και ποσότητας -57,4%). Σημειωτέον ότι το επίπεδο τιμών του πετρελαίου στα αρχές των ετών 2021 και 2020 ευρίσκετο στα ίδια επίπεδα (η κατακρήμνιση των τιμών έλαβε χώρα κατά το β ́ τρίμηνο του έτους της πανδημικής κρίσης, 2020).

Ελληνικές εισαγωγές από τη Ρώσικη Ομοσπονδία

Οι ελληνικές εισαγωγές μεταξύ των πρώτων εξαμήνων 2020-2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), κατέγραψαν αύξηση κατά 8,67%, από 1,49 δισ. ευρώ. σε 1,62 δισ. ευρώ., επηρεάζοντας έντονα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο αυξήθηκε από 1,42 δισ. ευρώ. σε 1,54 δισ. ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δομή των εισαγωγών, μεταξύ των δύο εξαμήνων, από πλευράς κατάταξης των δέκα πρώτων εισαγόμενων προϊόντων.

Για το α’ εξάμηνο 2021, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία εισαγωγών είχαν τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (41,9%), τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (20,9%), τα αέρια πετρελαίου/αέριοι υδρογονάνθρακες (18,2%), το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (7,3%) και ο χαλκός και τα κράματά του (4,1%).

Για το α’ εξάμηνο 2020, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία εισαγωγών είχαν τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (49,6%), τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (24,7%), τα αέρια πετρελαίου/αέριοι υδρογονάνθρακες (10,0%), το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (8,0%) και ο χαλκός και τα κράματά του (2,2%).

Όσον αφορά στις μεταβολές επί μέρους κωδικών εισαγώγιμων προϊόντων μεταξύ των α’ εξαμήνων 2021/2020, παραθέτουμε τον ακόλουθο Πίνακα όπου καταγράφονται οι μεταβολές σε φθίνουσα τάξη.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις αξίας εισαγωγών κατέγραψαν τα εξής προϊόντα: οπτάνθρακας (κωδ.2713, +13.865%), σχοινιά, αρτάνες από χάλυβα (κωδ.7312, +11.660,3%), καλαμπόκι (κωδ.1005, +1.748,2%), θείο (κωδ.2503, +1.007,7%), πολυμερή αιθυλενίου (κωδ.3901, +379,8%), αμμωνία άνυδρη (κωδ.2814, +217,2%).

Αξιοσημείωτη η παρουσία των προϊόντων: λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (κωδ.3104) και μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (κωδ.7801), τα οποία δεν είχαν παρουσιάσει εισαγωγές το α ́εξάμηνο 2020.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις αξίας εισαγωγών κατέγραψαν τα απορρίμματα σιδήρου/χάλυβα (κωδ.7204, -68,4%), τα πολυμερή προπυλενίου (κωδ.3902, -37,1%), χαρτό/χαρτόνια κραφτ (κωδ.4804, -16,7%) και χοντρόσυρμα χαλυβοκραμάτων (κωδ.7227, – 12,3%).

Εισαγόμενα Ενεργειακά Προϊόντα

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, για τους κωδικούς 2709 και 2710 (ορυκτέλαια ακατέργαστα και κατεργασμένα), οι οποία συνέβαλαν στην αξία των ελληνικών εισαγωγών κατά 62,8% το α’ εξάμηνο 2021 και κατά 74,2% το α’ εξάμηνο 2020, παρατηρήθηκε ότι, οι μεταβολές σε όρους αξίας και ποσοτήτων ήταν σχετικά αναλογικές (μ. όροι μείωσης αξίας -8% και ποσότητας -26%).

Για τον κωδ.2711 (αέριοι υδρογονάνθρακες), με συμβολή στην αξία των ελληνικών εισαγωγών 18,2% το α ́ εξάμηνο 2021 και 10,0% το α’ εξάμηνο 2020, η μεταβολή σε όρους αξίας και ποσότητας ουδόλως ήταν αναλογική (αύξηση αξίας +98,9% και ποσότητας +22,7%), υποδηλώνοντας τη σημαντική άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου το 2021 έναντι του 2020.

Για τον κωδ.2713 (οπτάνθρακας), η αύξηση σε αξία μεταξύ των δύο εξαμήνων ήταν 13.655,0%, ενώ για τον κωδ.2701 (λιθάνθρακες) η αύξηση ήταν 43,3%.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ