ΒΑRILLA: Κάτω 31% οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, από ΑΠΕ το 64% της ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου

Τη δέσμευσή του προς την αειφορία επιβεβαιώνει για άλλη μια χρονιά ο όμιλος Barilla μέσα από δράσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε υψηλής ποιότητας βιώσιμα τρόφιμα, με συνεχείς βελτιώσεις στο διατροφικό τους προφίλ.

Όπως προκύπτει από τη νέα έκθεση βιωσιμότητας, ο όμιλος προμηθεύεται σε ποσοστό 70% το σύνολο των βασικών πρώτων υλών από υπεύθυνες πηγές. Συμπληρωματικά, το 90% του σκληρού σίτου αγοράζεται από την εκάστοτε τοπική αγορά, ενώ το 47% μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας.

Εξάλλου, συνολικά από το 2010 και ανά τόνο τελικού προϊόντος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 31% και η κατανάλωση νερού κατά 18%. Επιπλέον, το 64% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές με πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης και πάνω από το 91% των παραγόμενων αποβλήτων έχει διατεθεί προς ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας. Σήμερα, το 95% των προϊόντων του ομίλου έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ διαθέτει τέσσερις μάρκες ουδέτερες ως προς το αποτύπωμα του άνθρακα (Wasa, Mulino Bianco, GranCereale, Harrys).