Βήματα για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μεγάλες μελέτες για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας. Η πρώτη μελέτη αφορά το ειδικό χωρικό σχέδιο της λίμνης και η δεύτερη είναι η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη για τις περιοχές Natura. Την ίδια ώρα, τα κομμάτια της στρατηγικής μελέτης για τη λίμνη ολοκληρώνονται ένα – ένα, με το νομικό καθεστώς που ισχύει σήμερα.

Σε συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Ν. Φαρμάκης και οι δήμαρχοι Αγρινίου και Θέρμου, Γ. Παπαναστασίου και Σπ. Κωνσταντάρας αντίστοιχα, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασε το πλαίσιο δώδεκα προτάσεων που σχετίζεται άμεσα με τον εναλλακτικό και ήπιο τουρισμό, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ήπια αναψυχή.

Πρόκειται για το πρώτο από τα έξι παραδοτέα που έχει η μελέτη και αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Ενδιαφέρον για τον κόσμο έχει το τρίτο παραδοτέο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Θα πραγματοποιηθούν δύο ημερίδες, μία στο Θέρμο και μία στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των οποίων θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους όσοι φορείς και πολίτες επιθυμούν.

Η μελέτη αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.