Στη Βουλή ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής γεωργίας από την Παγκόσμια Τράπεζα

Σήμερα Τρίτη (17/11) είναι προγραμματισμένη η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση σύμβασης του ΥπΑΑΤ με την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Παγκόσμια Τράπεζα), η οποία θα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) της χώρας ενόψει της Νέας ΚΑΠ και της εφαρμογής της «Πράσινης Συμφωνίας». Η σύμβαση μεταξύ των δύο ανωτέρω είχε υπογραφεί στις 22 Ιουλίου 2020 και πλέον παίρνει τον δρόμο της έγκρισης από το ελληνικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το νομοθετικό κείμενο το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών της “World Bank” είναι 950.000 ευρώ  εκ των οποίων τα 807.500 θα καλυφθούν από κοινοτικούς πόρους και τα υπόλοιπα από εθνική συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΥΧ» είχε φιλοξενήσει δηλώσεις της Επικεφαλής Οικονομολόγου Αγροτικού Τομέα της Παγκόσμιας Τράπεζας Δρ. Svetlana Edmeades σε πρόσφατο φύλλο της, ενώ παρουσίασε και τα όσα ενδιαφέροντα δήλωσε η τελευταία κατά τη διάρκεια του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που διεξήχθη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Τα πεδία δράσης της συμφωνίας αποτελούνται από πέντε βασικές συνιστώσες, οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν υποκατηγορίες δραστηριοτήτων.

Συνιστώσα Πρώτη: Η Συγκριτική Αξιολόγηση της Γεωργίας.

1.1     Γεωργική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα

1.2     Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης και Παροχής Συμβουλών

1.3     Αγροοικολογική Ζωνοποίηση

1.4     Χαρτογράφηση Κινδύνου και Ανάλυση.

Συνιστώσα Δεύτερη: Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του προσχεδίου ΣΣ της ΚΑΠ.

2.1: Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT και εκτίμηση αναγκών.

2.2: Συνάφεια, συνοχή και αποτελεσματικότητα του ΣΣ της ΚΑΠ.

2.3:  Αποδοτικότητα, αντίκτυπος και βιωσιμότητα του ΣΣ της ΚΑΠ.

2.4: Αξιολόγηση των διαδικασιών παρακολούθησης, της συλλογής δεδομένων και των συστημάτων εφαρμογής.

2.5: Διαβουλεύσεις με φορείς και εκπαίδευση.

Συνιστώσα Τρίτη: Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) του προσχεδίου ΣΣ της ΚΑΠ

3.1: Έκθεση οριοθέτησης της ΣΕΠΕ.

3.2: ΣΕΠΕ του προσχεδίου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

3.3: Διαβουλεύσεις με φορείς και εκπαίδευση.

Συνιστώσα Τέταρτη: Προτεινόμενο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου για τη Γεωργία.

4.1: Γεωργική ασφάλιση και αναλογιστική ανάλυση.

4.2: Προτεινόμενο Στρατηγικό Πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνου στη Γεωργία.

Συνιστώσα Πέμπτη: Προτεινόμενο Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία.

Σε αντιστοιχία με επιλεγμένους κανονισμούς σχεδιασμού γεωργικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ενοποίηση όλων των αναλύσεων που θα υλοποιήσει για τις προαναφερόμενες συνιστώσες και εν συνεχεία θα συστήσει πιθανές κλιματικά έξυπνες επενδύσεις στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας.

Θα παρέχει συμβουλές στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων κλιματικά έξυπνης Γεωργίας και σχεδιασμού κινδύνων στην πολιτική, καθώς και συστάσεις για τη μελλοντική υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής  Πολιτικής.

Υποστηριζόμενη από το ΥπΑΑΤ, η Τράπεζα θα αναζητήσει τη συμβολή σχετικών βασικών φορέων όσον αφορά το προτεινόμενο Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία, την οποία η Τράπεζα θα λάβει υπόψη πριν οριστικοποιήσει τις συστάσεις της.