CLLD/LEADER: Η ευκαιρία για τους παραγωγούς-επιχειρηματίες του Παρνασσού και Οίτης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας». Ξεκίνησε το 2002 με την υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ στη Στερεά Ελλάδα και σήμερα συνεχίζουν με το CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης, χρηματοδοτούμενο από το ΠΑΑ 2014-2020. Με στόχους την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, τη δημιουργία απασχόλησης και τη βελτίωση της ζωής στην περιφέρεια, ο οργανισμός έχει παρουσιάσει πολλές δράσεις στη μέχρι σήμερα πορεία του. Η εταιρική σχέση που δημιούργησε απαρτίζεται από εννέα μέλη του ΔΣ του ΟΑΣΕ (δήμαρχοι πόλεων της Στ. Ελλάδας), εννέα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα LEADER, ο Βασίλης Τσιτσιρίγκος, γενικός διευθυντής του Οργανισμού, δήλωσε: «Υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα LEADER 4.250.000 ευρώ σε μια μικρή περιοχή με 15.000 κατοίκους, στην πιο δύσκολη (κατά γενική ομολογία) περιοχή της χώρας, σε μια ζώνη με μετρημένες παραγωγικές δυνατότητες. Αντιλαμβάνεσθε ότι μια ζώνη με δημογραφική συρρίκνωση και εγκατάλειψη δεν είναι παραλία «για να βρέχει» επενδυτικά σχέδια τουρισμού. Στην πρώτη φάση του προγράμματος (2019) εγκρίναμε 13 επενδυτικά σχέδια ιδιωτών και 15 σχέδια δήμων, ύψους 2.620.000 ευρώ».

Το νέο πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής του προγράμματος σε συγκεκριμένες δράσεις και ιδιωτικές επενδύσεις και, όπως αναφέρει ο κ. Τσιτσιρίγκος, «το τοπικό πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του Παρνασσού και της Οίτης. Σήμερα, στη 2η προκήρυξη διαθέτουμε περί τις 800.000 ευρώ δημόσια δαπάνη (500.000 από το LEADER και 300.000 από την περιφέρεια) σε δράσεις μεταφοράς γνώσης, δίκτυα επιχειρήσεων, επιχειρήσεις τροφίμων, βιοτεχνίες, αγροτουρισμό, μεταποιητικές δραστηριότητες, με ποσοστά ενίσχυσης έως 65%».

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Τσιτσιρίγκο, σχεδιάστηκε ένα τοπικό πρόγραμμα με ταυτότητα, εστιασμένο σε καινοτομίες, με βάση τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της μεθόδου LEADER. «Ποτέ δεν είδαμε το LEADER ως Πρόγραμμα-Ταμείο», λέει ο ίδιος. «Σήμερα σε δύσκολες συνθήκες για τις τοπικές κοινωνίες, το LEADER έχει χάσει την αρχική του δημοφιλία. Στις τοπικές κοινωνίες καταγράφεται, δυστυχώς, σαν ένα πρόγραμμα πολυσύνθετο, γραφειοκρατικό, με διαδικασίες βαριές και δυσανάλογες των πόρων που διαθέτει. Πήγαμε κόντρα σε όλα αυτά».

Πρωτοπόροι στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Οργανισμός έχει παράδοση στην εφαρμογή πρωτοποριακών πρακτικών. Αφετηρία αποτέλεσε το πρώτο καινοτόμο Αγρόκτημα στην Ελλάδα το 1991.

Το 2017 δημιουργήθηκε στην περιοχή το Δίκτυο Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, φιλοδοξώντας να «φτιαχτεί» ένα νέο προϊόν τουρισμού στην Ελλάδα. Μέσα από τη δράση τους, η ομάδα στοχεύει στην ανάδειξη της περιοχής σε premium οικοτουριστικό προορισμό, στη συνεργασία επιχειρήσεων και στη δημιουργία Τοπικού Ομίλου Επιχειρηματιών, για την «εισαγωγή» σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης-προώθησης των πωλήσεων στις επιχειρήσεις.

Οι πρακτικές αυτές, όπως εκτιμά ο κ. Τσιτσιρίγκος, «στοχεύουν στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής με παρεμβάσεις για την αγροτική παράδοση και την ανάδειξη των ορεινών διαδρομών. Ωστόσο, το περιβάλλον που κινούμαστε έχει τους δικούς του κανόνες. Ο τουρισμός υπαίθρου αργεί να ανακάμψει παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης γίνονται εμφανείς, ενώ η πανδημία «σκιάζει» τις οικονομικές δραστηριότητες».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιτσιρίγκος αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους του ΟΑΣΕ για την ανάπτυξη της περιοχής. «Στο μέτρο που μας αναλογεί στοχεύουμε να τονώσουμε την τοπική οικονομία. Να δημιουργήσουμε δουλειές. Να κρατήσουμε τον νέο κόσμο στην περιφέρεια. Αυτά τα στοιχήματα βάζουμε στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στα προγράμματα που υλοποιούμε. Στο πρόγραμμα LEADER με αυτά θα μετρηθούμε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 30/9/2020. Το CLLD-LEADER του ΟΑΣΕ υλοποιείται στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, στις ΔΕ Γραβιάς και Παρνασού (Δήμος Δελφών) και στις ΤΚ . Οίτη, Παύλιανη (Δήμος Λαμιέων).