Ανακοίνωσε τα τιμολόγια της βιομηχανικής ντομάτας για το 2020 ο Νομικός

Έως τις 15/12/19 θα μπορούν οι παραγωγοί να δηλώσουν την πρόθεση καλλιέργειας για παράδοση νωπής ντομάτας στα εργοστάσιά της Δ. Νομικός Α.Ε. σε Δομοκό και Φάρσαλα όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της εταιρείας. Η βιομηχανία θα επιβεβαιώσει μέχρι 15/1/2020 τις ποσότητες για τις οποίες θα συμβληθεί μαζί τους με τους παρακάτω όρους:

ΤΙΜΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2020 ΔΟΜΟΚΟΣ

Ομάδες : ΘΕΣΤΟ – ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΙΛΕΛΕΡ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ  

 1. Τιμή Α : 92€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Α = 95) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας 

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Β : 87€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμη Β = 90) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί ( 10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Γ : 83€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ) για τις ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών,  +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Γ = 86)  για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)
 1. Διατήρηση του συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης για κινδύνους που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ για αποκλειστικά συνεργαζόμενους παραγωγούς .
 1. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.
 1. Στην τιμή περιλαμβάνεται bonus 1€/τν για την τήρηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 1. Ξένες Ύλες: Ξένες ύλες (πέτρες-χώμα-χόρτα κλπ) απομειώνουν το βάρος. Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 30 % δεν παραλαμβάνονται.
 1. Ποιοτικά Ελαττώματα:
 • Ελαττωματικοί καρποί 0- 6% απομείωση τιμής κατά  0 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 6,01 – 8% απομείωση τιμής κατά  3 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 8,01 – 10% απομείωση τιμής κατά  4 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 10,01 -12% απομείωση τιμής κατά  5 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 12,01-20% απομείωση τιμής κατά  8 %
 • Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20%  δεν παραλαμβάνονται.

ΤΙΜΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2020 ΦΑΡΣΑΛΑ

Ομάδες : ΘΕΣΤΟ – ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΚΙΛΕΛΕΡ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ             

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ >25 KM

 1.  Τιμή Α : 90€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Α = 93) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας 

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Β : 85€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμη Β = 88) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί ( 10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Γ : 81€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ) για τις ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών, +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Γ = 84)  για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ <25 KM

 1. Τιμή Α : 88€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Α = 91) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας 

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Β : 83€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ), +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμη Β = 86) για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί ( 10% πρώιμης + 30% όψιμης)

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

 1. Τιμή Γ : 79€ ανά τόνο στο 5 Brix (με αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ) για τις ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών,  +3€ /τν bonus πρωιμότητας/οψιμοτητας (τιμή Γ = 82)  για το 40% της συνολικής ποσότητας που θα παραληφθεί (10% πρώιμης + 30% όψιμης)
 1. Διατήρηση του συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης για κινδύνους που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ για αποκλειστικά συνεργαζόμενους παραγωγούς .
 1. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.
 1. Στην τιμή περιλαμβάνεται bonus 1€/τν για την τήρηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 1. Ξένες Ύλες: Ξένες ύλες (πέτρες-χώμα-χόρτα κλπ) απομειώνουν το βάρος. Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 30 % δεν παραλαμβάνονται.
 1. Ποιοτικά Ελαττώματα:
 • Ελαττωματικοί καρποί 0- 6% απομείωση τιμής κατά  0 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 6,01 – 8% απομείωση τιμής κατά  3 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 8,01 – 10% απομείωση τιμής κατά  4 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 10,01 -12% απομείωση τιμής κατά  5 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 12,01-20% απομείωση τιμής κατά  8 %
 • Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20%  δεν παραλαμβάνονται.