Αυτό το άρθρο είναι 60 μηνών

ΔΑΟΚ Λακωνίας: Ζήτημα με την ονομασία προέλευσης της Πατάτας Νάξου

18/07/2019
1' διάβασμα
daok-lakonias-zitima-me-tin-onomasia-proelefsis-tis-patatas-naxou-138620

Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία  ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ ΠΓΕ., υπέβαλλε με ανακοίνωσή της η ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών, μη ήσσονος σημασίας, που αφορά την περιγραφή του προϊόντος, την απόδειξη καταγωγής, τη μέθοδο παραγωγής, το Δεσμό και τα στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ ΠΓΕ κατά της οποίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ) μέχρι και την 12η/9/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ του ΥΠΑΑΤ (Λ. Αθηνών 58,  10441  Αθήνα).

ΓΡΑΦΕΙ: