Δέσμευση και απόρριψη ακατάλληλων φορτίων με προορισμό την Ελλάδα και την ΕΕ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης,  ενημερώνει ότι :

Οι  Γεωπόνοι-Φυτ/κοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Φυτουγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου  της Π.Ε Έβρου προχώρησαν  στην δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας) που πραγματοποίησαν στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως 30/06/2023.

Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό  διάφορες χώρες της Ε.Ε και την Ελλάδα.

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

7391 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

5192,7 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20730 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2023

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΚΑΡΥ

3000 ΚΙΛΑ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

ΙΝΔΙΑΣ