Δεσμεύτηκαν και άλλες ποσότητες τουρκικών λεμονιών στα σύνορα με ΕΕ

Στο RASFF (σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές) καταγράφηκε μεταξύ 2-4 Δεκεμβρίου η απόρριψη τριών φορτίων Λεμονιών από την Τουρκία κατά την είσοδό τους  στην Ε.Ε., λόγω υψηλής παρουσίας σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα δύο στα σύνορα της Βουλγαρίας και το ένα στην Κροατία.

Ο λόγος της απόρριψης ήταν η παρουσία του φυτοφαρμάκου chlorpyrifos-methyl, σε αναλογία  (0.11 mg/kg – ppm) ,(0.099 mg/kg – ppm), (0.110 mg/kg – ppm, όταν το όριο μέγιστου υπολείμματος (MRL), είναι 0,01 mg / kg.