ΔΕΘ και «ευφυής εποχή»

Τα όσα συνέβησαν τις ημέρες αυτές στη ΔΕΘ καταδεικνύουν τις βαθιές τομές και διεργασίες που συντελούνται στην ελληνική αλυσίδα της αγροδιατροφής, σε ό,τι ονομάζουμε «ευφυή εποχή».

Από τις σκόρπιες, ενδιαφέρουσες επιστημονικές ιδέες και τη δυνητική σύνδεσή τους με την αγροδιατροφή, περάσαμε, κατά το πρόσφατο παρελθόν, στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων που μετέτρεψαν τις ιδέες αυτές σε ώριμες εφαρμογές.

Εφαρμογές που η «ΥΧ» παρουσίασε συστηματικά από την πρώτη στιγμή και που αλλάζουν, εκτός των άλλων:

 Τον βαθμό παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

 Τον τρόπο χρήσης των εισροών και αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

 Τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων και της προσαρμογής στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής.

 Την επεξεργασία, τη διακίνηση και την ιχνηλασιμότητα ενός προϊόντος.

 Τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές.

Εφαρμογές που συχνά ενσωματώνουν ελληνική τεχνογνωσία που διακρίνεται διεθνώς. Εφαρμογές που αποτελούν «ενιαίο σύστημα παραγωγής».

Στη ΔΕΘ έγινε σαφές ότι έχουμε εισέλθει πλέον σε μία περίοδο κατά την οποία τα παραπάνω συνεχώς συμπληρώνονται από:

 Έναν αυξανόμενο αριθμό νεοφυών ή μη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το μήκος της αγροδιατροφής.

 Από επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που είτε εφαρμόζουν τις καινοτομίες αυτές στη δική τους παραγωγική διαδικασία, είτε ενδιαφέρονται να τις «περάσουν» στους αγρότες.

 Από το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως εξάλλου συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο.

Υπάρχει όμως μία παράμετρος που θα επιταχύνει τα παραπάνω.

Οι ψηφιακές και άλλες τεχνολογίες αναμένεται να αξιοποιηθούν ευρύτατα, όχι μόνο για την παρακολούθηση της νέας ΚΑΠ, αλλά για τον τρόπο που θα παράγει ο αγρότης. Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, για παράδειγμα, όλες οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν γρήγορο διαδίκτυο σε διάστημα μίας πενταετίας. Επιπλέον, σε διάστημα μίας δεκαετίας, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις αγρότες θα πρέπει να αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην εκμετάλλευσή του, στόχος που θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση κατάλληλων κινήτρων και που προϋποθέτουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, η μετάβαση στην ευφυή γεωργία και στην ψηφιακή εποχή, αποτελούν κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Εκείνο πλέον που περιμένουμε είναι το σχέδιο αυτής της μετάβασης.