Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν λόγω πανδημίας τις 120 δόσεις

Τρέχουν οι αιτήσεις για αυτούς που δεν πρόλαβαν τη ρύθμιση για χρέη στην Εφορία

των Φωτεινής Μακρή, λογίστριας-φοροτεχνικού, και Κατερίνας Κουσουνή-Ρομπόλα, λογίστριας-οικονομολόγου

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων έχουν όσοι οφειλέτες δεν μπόρεσαν, λόγω της πανδημίας, να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των χρεών τους προς την Εφορία και τα ελεγκτικά κέντρα στο διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020. Μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών, εκκρεμούσε η ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας, η οποία τελικά ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον φορολογούμενο ηλεκτρονικά, μέσω της ΑΑΔΕ και, πιο συγκεκριμένα, μέσω του myΒussinessSupport, και αφορά επανένταξη στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για την υπολειπόμενη οφειλή και για τις δόσεις που απομένουν.

Πληρωτέα η δόση Δεκεμβρίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ο οφειλέτης «δεύτερη ευκαιρία» είναι να καταβάλει τη δόση Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης που «αναβιώνει» επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες μέχρι τη στιγμή της αναβίωσης.

Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση εξέπνεε στο τέλος Φεβρουαρίου 2021 και ο φορολογούμενος χρωστούσε τρεις δόσεις, η ρύθμιση που αναβιώνει εκπνέει στο τέλος Μαΐου 2021.

Η καταβολή της δόσης Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει σε πίστωση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) αποκλειστικά με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

Α) Μέσω web banking.

Β) Σε υποκατάστημα στην τράπεζά σας, μόνο αν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web banking.

Για την επανένταξη θα διενεργηθεί από την ΑΑΔΕ έλεγχος στις εξής πληρωμές:

✱ Για τη ρύθμιση 4611/2019 (120 δόσεις) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι δόσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.

✱ Για τη ρύθμιση 4321/2015 (100 δόσεις) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Επίσης, θα ελεγχθεί αν οι νέες οφειλές έχουν εξοφληθεί ή έχουν ρυθμιστεί. Αν δεν έχουν πληρωθεί εφάπαξ ή έχουν τακτοποιηθεί με διευκόλυνση κάποιας ρύθμισης, τότε δεν μπορεί να γίνει επανένταξη. Υπογραμμίζεται εδώ ότι, εκτός από την πληρωμή των δόσεων, ο φορολογούμενος που θα επανενταχθεί θα πρέπει να εκπληρώνει εφεξής εμπρόθεσμα τις φορολογικές του υποχρεώσεις π.χ. φορολογικές δηλώσεις, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κ.λπ.

Αν δεν υπάρχουν ρυθμίσεις των νόμων 4611/2019 και 4321/2015 οι οποίες έχουν απολεστεί λόγω της πανδημίας, κατά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή με χρήση κωδικών Taxis εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις». Η επανένταξη γίνεται την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα παραλαβής του σχετικού αρχείου των τραπεζών από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ. Η ΓΔΗΛΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία του σχετικού ελέγχου στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Για πληρωμές που θα γίνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η επανένταξη θα ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, στο myTAXISnet, θα επικαιροποιηθεί η εικόνα της ρύθμισης (δόσεις, ποσά, ημερομηνίες καταβολής).

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις επανένταξης ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) πραγματοποιούνται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Ολόκληρη η απόφαση Ε.2198/13-12-20 με την οποία διευκρινίστηκε το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 έχει ως εξής: «Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης».

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020