Για δεύτερη φορά πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Βαμβακιού της Copa Cogeca, ο Χρήστος Τσιχήτας

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Φεβρουάριου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας Βαμβακιού της Copa Cogeca.

Κατόπιν πρότασης και υποστήριξης της Gaia Επιχειρείν, ο κ Χρήστος Τσιχήτας, Πρόεδρος της ΕΑΣΘ – Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης & Μέλος Δ.Σ. της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρόεδρος, ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση και τη σημασία του ελληνικού βαμβακιού όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.