Διαδικτυακό εργαστήριο Digital Europe: Οι αγρότες χρειάζονται ψηφιακά εργαλεία για την πράσινη μετάβαση

Η διπλή πρόκληση της Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης της γεωργίας στην ψηφιοποίηση, μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής για τα δεδομένα, ήταν το αντικείμενο συζήτησης του διαδικτυακού εργαστηρίου της Digital Europe, του ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς, όπως οι Copa-Cogeca, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γεωργικής καινοτομίας.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε η Έλλη Τσιφόρου, γενική διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία επεσήμανε ότι «οι αγρότες είναι οι πρωταγωνιστές της πράσινης μετάβασης και χρειάζονται ψηφιακά εργαλεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή».

Στρατηγική για τα δεδομένα

Η δημιουργία μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, σύμφωνα με την κα Τσιφόρου, θα επιφέρει οφέλη τόσο για τους αγρότες, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, όσο και για το κράτος ενισχύοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης και εφαρμογής της ΚΑΠ και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τη δημόσια διοίκηση και τους δικαιούχους.

Διάδοση της καινοτομίας

Τέλος, η ίδια παρουσίασε μία λίστα προτάσεων για τη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στους αγρότες, αναφέροντας ότι χρειάζονται:

✱ Πολιτικές και λύσεις που θέτουν τον αγρότη στο επίκεντρο και τον επιβραβεύουν για την περιβαλλοντική του απόδοση.

✱ Επιδείξεις τεχνολογιών σε πρακτικό επίπεδο στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για να αντιληφθούν πρακτικά τα οφέλη για την περιοχή τους.

✱ Εκπαίδευση αγροτών και συμβούλων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

✱ Χρηματοδότηση υποδομών, όχι μόνο στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και από άλλες πηγές.

✱ Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συλλογικά σχήματα αγροτών μπορούν να ηγηθούν του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς αποτελούν προνομιακή πλατφόρμα για τη διάχυση της καινοτομίας και τη δημιουργία οικοσυστημάτων δεδομένων με ισχυρή τοπική αναφορά.