Διαγωνισμός ανακύκλωσης για μαθητές της Αττικής

Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων Αττικής διοργανώνει η TEXAN, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων και ειδικότερα των μαθητών, στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Αττικής μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των σχολείων 38 δήμων της Αττικής, στους οποίους λειτουργούν Πολυκέντρα Ανακύκλωσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία των 38 συμμετεχόντων δήμων της Αττικής και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά.