paradosiaka-skafi
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στη διάσωση αντί της διάλυσης του αλιευτικού τους σκάφους, ώστε να κηρυχθεί «παραδοσιακό» έχουν πλέον δικαίωμα δικαιούχοι αλιείς, κάνοντας χρήση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν τη Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους». Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το μέτρο κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διασωθούν τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής και ναυτικής κληρονομιάς της χώρας. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς από το 1994, από την έναρξη δηλαδή των προγραμμάτων, διαλύθηκαν συνολικά 4.520 σκάφη και μόνο τα 26 χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακά.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του μέτρου είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα.

Προϋποθέσεις

Τα σκάφη, για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια και καταχωρισμένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των στοιχείων του σκάφους και την τυχόν διόρθωση αυτών.
  • Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρισής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι-γρι (PS).
  • Να φέρουν μηχανή.
  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα έτη από το έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ).
  • Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  • Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
  • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
  • Τα παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά σκάφη να φέρουν βεβαίωση της πολιτισμικής τους αξίας από την καθ’ ύλην αρμόδια αρχή.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει/λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Τα ξύλινα αυτά σκάφη θα παραχωρηθούν σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να τα αναδείξουν και ορισμένα θα παραχωρηθούν στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας για να εκτίθενται σε ιχθυόσκαλες, ως τεκμήρια της δουλειάς και του κόπου των ψαράδων.

-Διαφήμιση-