Στη διατροφή διέθεσαν το 13% των δαπανών τους οι καταναλωτές της ΕΕ το 2019

Προηγήθηκαν οικιακά είδη, ενέργεια και μεταφορές

Περισσότερα από 956 δισ. ευρώ ξόδεψαν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το 2019 για την κάλυψη διατροφικών αναγκών, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat).

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13% επί του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών, ήτοι 6,8% του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση, κατέλαβαν την τρίτη θέση ως ποσοστό των συνολικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. Τα έξοδα συντήρησης του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, βρίσκονται στην πρώτη θέση με το υψηλότερο ποσοστό του 23,5% και, με πολύ μικρή διαφορά, στη δεύτερη θέση των δώδεκα κατηγοριών δαπανών βρίσκονται οι μεταφορές, με ποσοστό 13,1%.

Η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Εσθονία είναι οι χώρες όπου τα νοικοκυριά διέθεσαν κατά μέσο όρο τα υψηλότερα ποσοστά από το σύνολο των δαπανών τους για αγορά τροφίμων, με 26%, 20,2% και 19,3% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, λιγότερο από 10% ξόδεψαν η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία με αντίστοιχα ποσοστά 8,6%, 8,9% και 9,7%.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ποσοστού που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές για διατροφή σε βάθος δεκαετίας, μεταξύ 2009 και 2019, από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι είτε μειώθηκε είτε παρέμεινε σταθερό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στη Λιθουανία, όπου τα νοικοκυριά σε αυτό το διάστημα περιόρισαν από 25,4% σε 20,2% αυτές τις δαπάνες, ακολουθεί η Μάλτα όπου το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε κατά 3,5 μονάδες και η Πολωνία, με 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο στη διάρκεια της δεκαετίας.

Την ίδια στιγμή, σε επτά χώρες, οι δαπάνες για τρόφιμα ως ποσοστό των συνολικών εξόδων των νοικοκυριών αυξήθηκαν, με πιο χαρακτηριστική την Τσεχία, όπου από το 14,2% το 2009 ανήλθε σε 15,5% το 2019.