Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς: Διατροφικός χάρτης τοπικών και παραδοσιακών στερεοελλαδίτικων προϊόντων

-Διαφήμιση-

Με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την ενίσχυση της κατανάλωσης των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη και το εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχωρούν στην υλοποίηση του διατροφικού χάρτη της περιφέρειας.

Σκοπός αυτής της νέας πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Κελαϊδίτης, πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, είναι «η αναγνώριση και η ανάδειξη της ιδιαίτερης θρεπτικής αξίας, της ιστορίας και της σημαντικότητας κάθε προϊόντος για την τοπική οικονομία και την κοινωνία».

Για την καλύτερη και αποτελεσματική προοπτική αυτού του εγχειρήματος, θα δημιουργηθούν δύο ενημερωτικοί οδηγοί. Ο πρώτος θα περιλαμβάνει τον διαθρεπτικό πίνακα μαζί με την αναλυτική επεξήγηση της θρεπτικής αξίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τοπικού προϊόντος. Ο δεύτερος οδηγός θα εστιάζει στην ανάδειξη της ιστορικής αξίας κάθε προϊόντος, όπως επίσης και της σημαντικότητάς του για την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Βασικοί πυλώνες του έργου

Ο διατροφικός χάρτης της περιφέρειας απευθύνεται αφενός στον Στερεοελλαδίτη παραγωγό και αφετέρου στον σύγχρονο καταναλωτή.

Για κάθε κύριο παραγόμενο προϊόν θα καταγραφούν αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του, όπως η ποσότητα, η συχνότητα, οι τρόποι κατανάλωσης και τα πλεονεκτήματα της ένταξής του στην καθημερινή διατροφή, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν στον διαθρεπτικό χάρτη. Επιπλέον, και μέσω της διοργάνωσης δύο ενημερωτικών ημερίδων, οι παραγωγοί της Στερεάς θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, που θα τους επιτρέψουν να αναδείξουν την ξεχωριστή θρεπτική και λειτουργική αξία των προϊόντων τους σε σχέση με άλλα ομοειδή που παράγονται στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη ειδικού πολυμεσικού περιεχομένου με ψηφιακό υλικό για την εύληπτη προβολή των στοιχείων των ενημερωτικών οδηγών για τα διαθρεπτικά στοιχεία και την ιστορική σημασία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο ενημέρωσης του αγοραστικό κοινού, κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Σημαντικός ο ρόλος των παραγωγών

Για την εκτενέστερη δυνατή συλλογή των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας και των σημείων υπεροχής των τοπικών προϊόντων, ο κ. Κελαϊδίτης καλεί όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές τοπικών προϊόντων «να συμμετάσχουν στις εργασίες καταγραφής των τεχνικών πληροφοριών, ώστε μέσα από αυτήν τη διαδικασία να έχουμε μία εικόνα της παραγωγής προϊόντων ταυτότητας από την περιφέρειά μας». Και προσθέτει: «Το εξαιρετικά σημαντικό αυτό έργο τεκμηρίωσης και ανάδειξης των τοπικών αγροδιατροφικών μας προϊόντων φιλοδοξούμε να καταστεί ένα νέο σημαντικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τους πραγματικούς διαθρεπτικούς θησαυρούς που έχει να προσφέρει η Στερεά Ελλάδα». Τέλος, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια και θα αποτελέσει έναν σημαντικό κρίκο στον σχεδιασμό και τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής.

-Διαφήμιση-