Η διαχείριση του νερού απασχολεί την ΚΑΣΕΛΛ: Ανοίγονται δρόμοι για το μέλλον

Στην εφαρμογή προγράμματος εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων για την τριετία 2018 – 2021 κινείται η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕΣ ΑΕ, με στόχο τη στήριξη των μελών της, αλλά και την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών της.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΣΕΛΛ, Νίκος Γραμματικάκης, αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε: «Μέσω των προγραμμάτων, η ΕΟΠ υλοποιεί δράσεις, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας, την ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της ΕΟΠ, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση των παραγωγών μελών της. Ήδη στοχεύουμε στη δημιουργία νέων χώρων αποθήκευσης του ελαιολάδου, αλλά και μια σειρά άλλων ενεργειών που έχουν σχέση με τις υλικοτεχνικές υποδομές.

Παράλληλα, με δεδομένο το πρόβλημα που υπάρχει με το νερό, προχωρήσαμε στην ευφυή γεωργία με τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να έχουμε μείωση του κόστους από άσκοπη κατανάλωση και, φυσικά, αναβάθμιση της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος».

Σταθμοί

Η γεωπόνος της ΚΑΣΕΛΛ, Άννα Βλάχου, δήλωσε ότι «ο κάθε μετεωρολογικός σταθμός συγκεντρώνει στοιχεία για καλλιέργειες 500 στρεμμάτων και ήδη συλλέγονται τα στοιχεία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος να τα αντιπαραθέσουμε με την προηγούμενη χρονιά και να πάρουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις για τις καλλιέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι αγρότες τη χρήση των μετεωρολογικών σταθμών, η Άννα Βλάχου μας υπενθυμίζει ότι «το 2005 υπήρχε ζήτημα μείωσης των φυτοφαρμάκων και συναντήσαμε αρνήσεις. Όμως, μέσα από πραγματική επιμόρφωση που κάναμε τα τελευταία 15 χρόνια στα μέλη μας, πετύχαμε τελικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Ο παραγωγός εμπιστεύεται τις καινοτομίες της ΚΑΣΕΛΛ και ακολουθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει πλέον με την ποιότητα του νερού τους πείθει ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αν πετύχουμε στη διαχείριση υδάτων, τότε θα γίνει κάτι μεγάλο για τα χιλιάδες μέλη μας».

Σε αυτή της την προσπάθεια την ΚΑΣΕΛ συνδράμει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Οι εμπλεκόμενοι Επιστήμονες από το εν λόγω Τμήμα είναι οι: Καθηγητής Αρδεύσεων κος Αργυροκαστρίτης Ιωάννης και Δρ. Γεωπόνος M.Sc. Μπουραζάνης Γεώργιος υπάλληλος της ΔΑΟΚ Λακωνίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ανωτέρω Καθηγητή.