Στη Διεπαγγελματική το μπαλάκι για το πριμ βάσει υγρασίας στο βαμβάκι

Τη διαβάθμιση ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναρτούν, πέρα από τη διεθνή τιμή, σε καθημερινή βάση τα εκκοκκιστήρια

Στο… γήπεδο της Διεπαγγελματικής, στη σύσταση και στη δομή της οποίας τροχοδρομούνται σημαντικές αλλαγές, με στόχο την ενισχυμένη παρουσία των καλλιεργητών, αλλά και την εντονότερη εκπροσώπηση κατ’ εξοχήν βαμβακοπαραγωγικών περιοχών, όπως η Θεσσαλία, μεταφέρεται πλέον η «μπάλα» για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς βάμβακος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, έχει έτοιμη την υπουργική απόφαση με την οποία θα θεσμοθετείται η θετική ή αρνητική πριμοδότηση της τιμής παραγωγού ανάλογα με τα ποσοστά υγρασίας και τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. Micronair, μήκος ίνας, χρώμα κ.ά.) κάθε φορτίου σύσπορου που εισκομίζει στα εκκοκκιστήρια.

Το πριμ αυτό, όπως ρητά θα αναφέρεται στην απόφαση, θα καθορίζεται από την «εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος», στην οποία εναπόκειται πλέον να καταλήξει πάνω σε συγκεκριμένα ποσοστά διαβάθμισης. Στο «τραπέζι» της συνάντησης έπεσε πρόταση για θετικό πριμ για ποσοστό υγρασίας έως 12%, «ουδέτερο» (δηλαδή μηδενικό) για ποσοστά από 12% έως 15% και αρνητικό (δηλαδή «πέναλτι» απομείωσης της τιμής) για υγρασία από 15% και άνω.

Σε ρόλο διαιτητή 40 συμβασιούχοι του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Ο σκόπελος της «διαιτησίας», δηλαδή του φορέα και του μηχανισμού μέσω των οποίων θα γίνεται η αποτίμηση της υγρασίας και, κυρίως, η επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών, φαίνεται να ξεπερνιέται, καθώς τον ρόλο αυτόν θα αναλάβουν περίπου 40 συμβασιούχοι γεωπόνοι, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα διατεθούν στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και, πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα εκκοκκιστήρια, προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Η «επιστράτευσή» τους κρίθηκε από το υπουργείο αναγκαία λόγω της δυσπιστίας που εξακολουθεί να υπάρχει από μεγάλη μερίδα βαμβακοπαραγωγών απέναντι στις προθέσεις των εκκοκκιστών και παρά τις διαβεβαιώσεις των τελευταίων στη σύσκεψη της Δευτέρας ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί στο πλαίσιο της Διεπαγγελματικής θα γίνει από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου σεβαστή, καθώς οι ίδιοι, πρώτα από όλους, επιθυμούν την ποιοτική αναβάθμιση του παραδιδόμενου βάμβακος.

Με σύμβαση πλέον κάθε αγοραπωλησία

Το δεύτερο καινούργιο στοιχείο που θα εισαγάγει η υπό έκδοση υπουργική απόφαση είναι η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων αγοραπωλησίας για κάθε παράδοση σύσπορου, με προφανή στόχο να εξαλειφθεί το φαινόμενο των «παρατημένων» φορτίων στα εκκοκκιστήρια και να ελεγχθεί το καθεστώς των ανοιχτών τιμών.

Όπως έγραψε στο προηγούμενο φύλλο η «ΥΧ», για όσους παραγωγούς επιθυμούν να αναλάβουν το ρίσκο της ανοιχτής τιμής, το επικρατέστερο σενάριο, αυτήν τη στιγμή, προβλέπει την ενυπόγραφη δέσμευσή τους απέναντι στο εκκοκκιστήριο μέσω υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Ευρωπαϊκό σήμα

Με την απόφαση, επίσης, θα καθορίζονται και οι όροι για την απόδοση του σήματος European Cotton Alliance. Έτσι, κάθε δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος από σύσπορο που παράχθηκε στην Ελλάδα, θα πρέπει να φέρει και στις δύο πλευρές του το σχετικό σήμα και ετικέτα διαστάσεων 21 x 10,5 εκατ. στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αναγράφονται η κωδικοποίηση barcode (Code 128) και ο κωδικός του εκκοκκιστηρίου.

TΑ ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η τιμή θα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή και την τυχόν θετική ή αρνητική πριμοδότηση που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της Διεπαγγελματικής.
Η διαβάθμιση της πριμοδότησης γίνεται βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών,
όπως η υγρασία και η παρουσία ξένων υλών.
Τα εκκοκκιστήρια υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα καθημερινά τη διακύμανση της τιμής αγοράς του σύσπορου ανάλογα με την ποιοτική διαβάθμιση.
Τα εκκοκκιστήρια υποχρεούνται να αναγράφουν στα δελτία Ποιοτικής
και Ποσοτικής Παραλαβής για κάθε εισερχόμενη παρτίδα το ποσοστό υγρασίας.
Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας προσδιορισμού της τιμής, βάσει του πριμ, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, το οποίο, σε περιπτώσεις υποτροπής
εντός τριών ετών, θα διπλασιάζεται.

 

Προς διεύρυνση η ΔΟΒ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν και οι αλλαγές που προωθούνται στη σύνθεση της Διεπαγγελματικής, με τον κ. Κόκκαλη να εισακούει στο σημείο αυτό τις αιτιάσεις αρκετών παραγωγών, αλλά και εκπροσώπων του Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει ισχνή και «μη αντιπροσωπευτική» την παρουσία των αγροτών σε αυτήν, φτάνοντας μάλιστα να την παρομοιάζουν ακόμα και με «δούρειο ίππο» των εκκοκκιστών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», ο υφυπουργός εξέφρασε την έκπληξη και, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για την απουσία από τη συνάντηση της Δευτέρας τουλάχιστον δύο εκπροσώπων των παραγωγών στη Διεπαγγελματική.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «ΥΧ», το υπουργείο έχει ήδη στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόμνημα, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο είναι σύννομη η εκπροσώπηση των αγροτών στη Διεπαγγελματική Βάμβακος από οργανώσεις και συνεταιρισμούς.

Ο στόχος εδώ είναι η διεύρυνση να επιτευχθεί και γεωγραφικά, με δεδομένο ότι αυτήν τη στιγμή περιοχές, όπως η Θεσσαλία, εκπροσωπούνται σε επίπεδο παραγωγών στο ΔΣ μόνο από ένα και, μάλιστα, αναπληρωματικό μέλος.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ  για τους παραβάτες

ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί ότι η υπουργική απόφαση θα προβλέπει και κυρώσεις, εφόσον δεν τηρείται η συμφωνία που θα επιτευχθεί σε επίπεδο Διεπαγγελματικής. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περιπτώσεις υποτροπής, δηλαδή διαπίστωσης της ίδιας παράβασης από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέσα σε διάστημα τριών ετών, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

 

Ο σχεδιασμός του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η υπουργική απόφαση –που θα αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης για τη Συνδεδεμένη Βάμβακος– να υπογραφεί το αργότερο μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, με σκοπό να εφαρμοστεί από την ερχόμενη εκκοκκιστική σεζόν.

«Περιμένουμε τη συμφωνία σε επίπεδο Διεπαγγελματικής, ώστε να προχωρήσουμε στην πρόσληψη των συμβασιούχων. Είναι ώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης στην «ΥΧ».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», ο πρόεδρος της ΔΟΒ, Βασίλης Μάρκου, δεσμεύθηκε να προχωρήσει σύντομα σε διευρυμένη γενική συνέλευση της Διεπαγγελματικής, προκειμένου να «τρέξουν» οι διαδικασίες, ενώ η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου στη Λάρισα.

ΕΙΠΑΝ…

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

«ΘΕΛΟΥΜΕ ο επιμελής παραγωγός, που με κόπο, προσπάθεια και μελέτη παράγει ποιοτικό προϊόν, να αμείβεται ξεκάθαρα καλύτερα σε σχέση με εκείνον που φέρνει κατώτερο ποιοτικά προϊόν. Επίσης, επιθυμούμε να θεραπεύσουμε τη στρέβλωση της αγοράς, η οποία δημιουργείται από τη δραστηριότητα πολλών μεσιτών, που ανακατεύουν ποιοτικό και υποβαθμισμένο προϊόν, με ένα αποτέλεσμα που η αποτίμησή του δεν είναι δίκαια για κανέναν. Το κράτος δηλώνει ‘‘παρών’’ στην έμπρακτη στήριξη της ποιότητας του προϊόντος, είναι τώρα στο χέρι παραγωγών και εκκοκκιστών η ευθύνη να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία».

 

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών

«ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ είδαμε τις προτάσεις μας, τις οποίες στηρίζει και ο αρμόδιος υφυπουργός, να τις αποδέχονται προς επεξεργασία και οι εκκοκκιστές, με έμφαση στη στήριξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαμβακιού, όπως είναι η απόδοση, το μήκος της ίνας, τα Micronair και, φυσικά, η υγρασία. Με ικανοποίηση, επίσης, ακούσαμε την εξαγγελία του κ. Κόκκαλη για την πρόσληψη συμβασιούχων στον ΕΛΓΟ-‘‘Δήμητρα’’ υπό την καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος. Έτσι, δεν θα υπάρχει καμία καχυποψία στον χώρο».