Διευρύνονται οι δικαιούχοι εγγραφής στο Μητρώο αγροτών, αγροτικό το εισόδημα από φ/β έως 500 KW

Στη διεύρυνση των δικαιούχων που μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών οδηγεί πρακτικά η κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Με την απόφαση προστίθενται νέες κατηγορίες εισοδημάτων στη λίστα αυτών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται για τις ανάγκες εγγραφής στο Μητρώο. Ειδικότερα, πλέον αφαιρούνται οι συνάξεις λόγω θανάτου, οι αντιμισθίες των αιρετών ΟΤΑ, το επίδομα διατροφής τέκνων και το κοινωνικό μέρισμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, πέραν της διεύρυνσης των δικαιούχων εγγραφής στο Μητρώο, διορθώνονται και κάποιες στρεβλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδήματος των εγγραφομένων προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Η ρύθμιση για τα φ/β

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται πλέον το εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος μικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW που ίσχυε μέχρι πρότινος.