Τι δήλωσαν αγρότες και ετεροεπαγγελματίες το 2021 στην εφορία

Στο 1,427 εκατ. ευρώ το συνολικό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

Αυξημένα κατά σχεδόν 200 εκατ. ευρώ ήταν τα αγροτικά εισοδήματα για τη χρήση του 2020 που δηλώθηκαν το 2021 από όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από την κύρια πηγή βιοπορισμού τους, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε η «ΥΧ».

Σύμφωνα με αυτά, στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 δηλώθηκαν συνολικά εισοδήματα 1,427 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από 490.049 φορολογούμενους, εκ των οποίων τα 1,224 δισ. ευρώ προήλθαν από 313.731 φορολογούμενους που είχαν ως βασική απασχόληση την αγροτική («ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα»).

Τα αντίστοιχα αγροτικά εισοδήματα που είχαν δηλωθεί έναν χρόνο πριν (δηλώσεις 2020, φορολογικό έτος 2019) ήταν 1,229 δισ. ευρώ, από 464.452 φορολογούμενους, εκ των οποίων το 1,063 δισ. ευρώ από 307.467 φορολογούμενους με κύρια αγροτική απασχόληση. Αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου ήταν και τα αγροτικά εισοδήματα από συνταξιούχους, καθώς έφτασαν τα 97,283 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020 έναντι 87,458 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019.

Από τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχειρηματίες, ελ. επαγγελματίες, επιτηδευματίες κ.λπ.) δήλωσαν το 2021 αγροτικά εισοδήματα 60,767 εκατ. ευρώ έναντι 44,846 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν και οι μισθωτοί 44,325 εκατ. ευρώ έναντι 32,421 εκατ. ευρώ το 2020.

Στα 3.901 ευρώ το μέσο εισόδημα

Για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το μέσο δηλωθέν αγροτικό εισόδημα διαμορφώθηκε το 2021 σε 3.901 ευρώ, όταν το 2020 είχε ανέλθει σε 3.457 ευρώ. Ωστόσο, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα από ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από την ενοικίαση αγροτικής γης), καθώς για το 2020 διαμορφώθηκαν σε 313,647 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 319,889 εκατ. που αποκτήθηκαν το 2019.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τους αγρότες δηλώθηκαν σημαντικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, τα οποία (μαζί με εκείνα από ναυτική δραστηριότητα) έφτασαν το 2020 το 1,657 δισ. ευρώ. Το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή που δήλωσαν οι επαγγελματίες του κλάδου ήταν 3,368 δισ. ευρώ το 2021 έναντι 3,129 δισ. ευρώ το 2020.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου πιάστηκαν στην «παγίδα» των τεκμηρίων, η οποία αύξησε το φορολογητέο εισόδημά τους κατά 366,039 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 399,663 εκατ. ευρώ το 2019, με αποτέλεσμα στο σύνολό του να ανέλθει σε 3,734 δισ. ευρώ το 2020 έναντι 3,529 δισ. ευρώ το 2019.

Το 2021 (χρήση 2020) ο φόρος κλίμακας για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 450,336 εκατ. ευρώ και ο αναλογών φόρος σε 248,583 εκατ. ευρώ. Σε αυτά προστέθηκαν 3,166 εκατ. ευρώ από το «πέναλτι των αποδείξεων», ενώ η προκαταβολή του επόμενου χρόνου ήταν 31,969 εκατ. ευρώ.

Χαμηλότερη η εισφορά αλληλεγγύης

Το 2020 (χρήση 2019) ο φόρος κλίμακας ήταν 762,087 εκατ. ευρώ, με τη διαφορά σε σύγκριση με το επόμενο έτος να οφείλεται στις αλλαγές στην κλίμακα και τους συντελεστές φορολόγησης που τέθηκαν σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2020. Για τα εισοδήματα του 2019, ο αναλογών φόρος στους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν 256,844 εκατ. ευρώ, με το πέναλτι των αποδείξεων να προσθέτει μια επιπλέον επιβάρυνση 1,008 εκατ. ευρώ. Η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος ήταν 38,061 εκατ. ευρώ.

Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ετών παρατηρείται στην εισφορά αλληλεγγύης, η οποία το 2020 επιβάρυνε τους αγρότες με 28,085 εκατ. ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά το αντίστοιχο ποσό περιορίστηκε στα 3,23 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αποδίδεται στη ρύθμιση για την απαλλαγή των αγροτικών ενισχύσεων που εισπράχθηκαν το 2021, αλλά ανάγονταν στο φορολογικό έτος 2020 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, το τέλος επιτηδεύματος συνέχισε να «φορτώνει» τους αγρότες με 17,594 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ η αντίστοιχη επιβάρυνση για το 2020 ήταν 19,479 εκατ. ευρώ.

Αριθμός δηλώσεων και εισόδημα με τα οικογενειακά βάρη
για το Φορολογικό Έτος 2020

 

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

Οικογενειακή Κατάσταση

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

2.ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μηδεν τέκνα Χωρίς Σύζυγο  

93.083

471.435.118

Μηδεν τέκνα με Σύζυγο

127.677

1.698.743.114

με ένα (1) παιδί

38.927

471.575.846

με δυο (2) παιδιά

40.022

539.255.799

με τρία (3) παιδιά

11.612

155.897.205

με τέσσερα (4) παιδιά

2.062

27.699.265

με πέντε (5) παιδιά

262

2.949.396

με έξι (6) και άνω παιδιά

86

1.179.371

Grand Total

313.731

3.368.735.113

 

Πρωτιά στα αγροτικά εισοδήματα για Λάρισα και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σε γεωγραφικό επίπεδο και μεταξύ των νομών της χώρας, το περισσότερα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, δηλώθηκαν το 2021 στον Νομό Λάρισας με 98,896 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε ο νομός Πέλλας με 72,780 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση ο Νομός Ηρακλείου με 66,021 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Νομός Θεσσαλονίκης με δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα 59,835 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενος από την Αιτωλοακαρνανία με 57,446 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των περιφερειών, το υψηλότερο συνολικό αγροτικό εισόδημα δηλώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία και ανήλθε σε 323,755 εκατ. ευρώ, με την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία να ακολουθούν με αγροτικό εισόδημα 191,3 και 177,397 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Κρήτη με 143,569 εκατ. ευρώ και στην πέμπτη η Δυτική Ελλάδα με 138,351 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή, όχι μόνο το αγροτικό), το υψηλότερο δηλώθηκε στον Νομό Λάρισας και ανήλθε σε 194,055 εκατ. ευρώ από 16.356 φορολογούμενους. Ακολούθησαν ο Νομός Ηρακλείου με 179,547 εκατ. ευρώ από 17.579 φορολογούμενους, ο Νομός Θεσσαλονίκης με 149,960 εκατ. ευρώ από 11.673 φορολογούμενους, ο Νομός Πέλλας με 125,588 εκατ. ευρώ από 11.538 φορολογούμενους και ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας με 115,484 εκατ. ευρώ από 13.915 φορολογούμενους.

 

Αριθμός δηλώσεων και δηλωθέν εισόδημα
από κάθε κατηγορία  προέλευσης
κατά κλιμάκια εισοδήματος για το Φορολογικό Έτος 2020

 

02.04. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

02.04. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κλιμάκιο – Περιγραφή

Πλήθος Φορολογικών Δηλώσεων

Ποσό

< 1.000

247.017

77.492.057

1.000 – 2.000

58.685

85.005.782

2.000 – 3.000

37.278

92.053.598

3.000 – 4.000

27.347

95.108.284

4.000 – 5.000

21.753

97.565.304

5.000 – 6.000

18.019

98.799.170

6.000 – 7.000

15.209

98.687.571

7.000 – 8.000

13.659

102.398.717

8.000 – 9.000

13.335

113.242.823

9.000 – 10.000

8.460

80.200.164

10.000 – 11.000

5.883

61.549.002

11.000 – 12.000

4.250

48.729.970

12.000 – 13.000

3.143

39.219.941

13.000 – 14.000

2.438

32.869.759

14.000 – 15.000

2.029

29.388.017

15.000 – 16.000

1.660

25.687.860

16.000 – 17.000

1.349

22.240.583

17.000 – 18.000

1.124

19.642.285

18.000 – 19.000

921

17.030.947

19.000 – 20.000

834

16.268.145

20.000 – 22.000

1.248

26.099.412

22.000 – 24.000

849

19.446.475

24.000 – 26.000

683

17.069.992

26.000 – 28.000

549

14.799.817

28.000 – 30.000

409

11.854.538

30.000 – 33.000

484

15.156.487

33.000 – 36.000

321

11.046.612

36.000 – 39.000

245

9.161.845

39.000 – 42.000

192

7.764.607

42.000 – 45.000

147

6.389.171

45.000 – 50.000

173

8.176.442

50.000 – 55.000

99

5.173.151

55.000 – 60.000

60

3.412.242

60.000 – 65.000

42

2.628.889

65.000 – 70.000

26

1.736.405

70.000 – 75.000

29

2.103.763

75.000 – 80.000

18

1.394.410

80.000 – 85.000

13

1.073.444

85.000 – 90.000

12

1.045.351

90.000 – 95.000

7

650.838

95.000 -100.000

3

293.782

100.000 -110.000

15

1.572.800

110.000 -120.000

8

915.539

120.000 -130.000

7

873.155

130.000 -140.000

2

270.261

140.000 -150.000

2

287.337

150.000 -160.000

1

156.129

160.000 -170.000

1

164.247

170.000 -180.000

1

172.207

180.000 -200.000

1

181.725

200.000 -220.000

2

429.199

220.000 -250.000

   

250.000 -280.000

3

781.109

280.000 -310.000

2

579.155

310.000 -340.000

1

315.509

340.000 -370.000

   

370.000 -400.000

   

400.000 -450.000

   

450.000 -500.000

   

500.000 -550.000

   

550.000 -600.000

   

600.000 -650.000

   

650.000 -700.000

   

700.000 -800.000

   

800.000 -900.000

   

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

1

1.210.448

Grand Total

490.049

1.427.566.468