Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων τροφίμων κατά την πανδημία

Δραστηριότητες καινοτομίας που υποστηρίζουν τον αγροτικό τομέα κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφει και παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, EIP-AGRI στον ιστότοπό της.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και οι αγρότες να έρθουν σε επαφή με τους καταναλωτές για την πώληση των προϊόντων τους μέσω καινοτόμων δικτύων. Όπως καταγράφεται, η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας της γεωργίας.

Συγκεκριμένα, η κρίση του κορωνοϊού έδειξε τη σημασία και την ανθεκτικότητα των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες που παρέχουν στους καταναλωτές θρεπτικά, εποχικά τρόφιμα, για τα οποία οι αγρότες πληρώνονται δίκαια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα τροφίμων συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τις δυσκολίες.

Η EIP-AGRI εργάζεται σε διάφορες δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, παρουσιάζοντας καινοτόμες αλυσίδες τροφίμων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο της EIP-AGRI για την εύρεση των συγκεκριμένων καινοτομιών.