Δήμος Αιγιαλείας: Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και του πρωτογενούς τομέα

Πέντε προτάσεις χρηματοδότησης, τον μέγιστο αριθμό που δικαιούται κάθε φορέας, κατέθεσε ο Δήμος Αιγιαλείας μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

Οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν στον πυλώνα RSO2.7 «Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας» έχουν ως στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ενσωμάτωσης μιας βάσης δεδομένων βιοποικιλότητας προς αποθήκευση οικολογικών δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και την παρακολούθηση δεδομένων ρύπανσης, ενσωματώνοντας οικολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή με τοπικά δεδομένα βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός φυσικού και ψηφιακού μουσείου (Gene bank) – πλατφόρμας, που θα έχει ως σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων της έρευνας, καθώς και τη δημιουργία επαφών με τους παραγωγούς. Επίσης, θα έχει στόχο την παροχή συμβουλών για την προώθηση της καλλιέργειας και της χρήσης τοπικών ποικιλιών και πληθυσμών ζώων και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ γεωργών – ερευνητών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόταση για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργίας κόμβων αειφόρου παραγωγής για τις παραμελημένες περιοχές στις ιταλικές περιφέρειες της Απουλίας, της Βασιλικάτα και της Δυτικής Ελλάδας, μετατρέποντάς τες, με έξυπνες και καινοτόμες λύσεις, σε καλύτερες, πιο βιώσιμες και ευχάριστες περιοχές για να ζεις και να εργάζεσαι.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός των πέντε προτάσεων που υποβλήθηκαν, στις οποίες ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε ως εταίρος ή και ως επικεφαλής, ανέρχεται σε 9.139.900 ευρώ, ενώ για τον Δήμο Αιγιαλείας προβλέπεται προϋπολογισμός που θα ανέρχεται στα 2.214.000 ευρώ.

Πολιτιστική προσφορά

Στον πυλώνα RSO2.4 «Προώθηση μεθόδων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και ανθεκτικότητα στους κίνδυνους καταστροφών» κατατέθηκε μια πρόταση συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία υπερσύγχρονων συστημάτων παράκτιας παρακολούθησης, καθώς και ο σχεδιασμός μέτρων/έργων για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του παράκτιου περιβάλλοντος στις πιλοτικές τοποθεσίες.

Στον πυλώνα RSO4.6 «Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική ένταξη και στην κοινωνική καινοτομία», από το εταιρικό σχήμα κατατέθηκε μια πρόταση συνολικού ύψους 2.071.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 736.000 ευρώ.

Στόχος είναι η ενίσχυση των εμπλεκόμενων περιοχών, χρησιμοποιώντας το κλειδί μιας πολιτιστικής-τουριστικής προσφοράς, συμβάλλοντας στη μετατροπή τους από απλές κοινότητες υποδοχής, που δέχονται παθητικά ή «ανέχονται» τη συχνά εποχική και ληστρική άφιξη τουριστών στην επικράτειά τους, σε πιο φιλόξενους και ελκυστικούς προορισμούς για τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας ως κλειδί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.