Δύο ελπιδοφόρες εξελίξεις για τον πρωτογενή τομέα

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-

Δύο γεγονότα χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς την περίοδο που διανύουμε. Κατ’ αρχάς, η είσοδος του ΣΑΣΟΕΕ στην ευρωπαϊκή οργάνωση COGECA στην οποία συμμετέχουν οι 33 κεντρικές οργανώσεις συνεταιρισμών της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την υφιστάμενη ελληνική εκπροσώπηση στον κορυφαίο θεσμό και αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη. Το σημαντικότερο ίσως από αυτά είναι η συμμετοχή και άλλων Ελλήνων εκπροσώπων στις θεσμοθετημένες ομάδες εργασίες και τις Συμβουλευτικές Επιτροπές, όπου συζητούνται τα μεγάλα θέματα που αφορούν την αγροδιατροφή και τους συνεταιρισμούς στην ΕΕ.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η εκδήλωση της ερχόμενης Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Η περίοδος που διανύει η παγκόσμια, συνεπώς και η ελληνική, αγροδιατροφή είναι η περίοδος της διεύρυνσης και της επικράτησης των μεγάλων σχημάτων. Οι εταιρείες εφοδίων και αγροτικού εξοπλισμού συγχωνεύονται σε 5-6 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι αλυσίδες λιανικής αποκτούν τέτοια ισχύ που ακόμα και οι μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχονται από αυτές.

Οι αγρότες της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν τα παραπάνω με τη δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών ομίλων, αλλά και τη δημιουργία μεγάλων συνεργειών σε κομβικά σημεία της παραγωγικής αλυσίδας. Ένα από αυτά είναι η παροχή συμβουλών. Αφενός γιατί καθορίζουν την παραγωγικότητα της γεωργίας, αφετέρου γιατί ο εξορθολογισμός της χρήσης των εισροών στην παραγωγή είναι πρωτίστως υπόθεση των ίδιων των αγροτών και ανεξάρτητων ειδικών συμβούλων παρά των όσων τις διακινούν. Και η συνάντηση της ερχόμενης Τέταρτης αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία αυτής της μεγάλης διαδικασίας.

-Διαφήμιση-