Δύο συνεταιρισμοί που ένωσαν την καινοτομία με τη βιωσιμότητα

kainotomia-agrotes-min
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Δύο συνεταιρισμοί από Ιταλία και Ισπανία έχουν καταφέρει να δώσουν στα μέλη τους όλα όσα χρειάζονται για να μειώσουν το κόστος παραγωγής έως και 20%, προσφέροντας την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, τη συνεργασία με επιχειρήσεις της αγοράς, την αύξηση της παραγωγής και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών. Τα πρακτικά βήματα που παρουσιάζονται, μέσω της Copa Cogeca, αποδεικνύουν πως αυτές οι μορφές συνεργασίες μπορούν όχι μόνο να είναι βιώσιμες, αλλά και να εντάξουν τα μέλη τους στους καινούργιους ρυθμούς που επιτάσσει ο αγροτικός τομέας σήμερα.

1AgriAmbiente Mugello, Ιταλία

Ο ιταλικός συνεταιρισμός AgriAmbiente Mugello, που δραστηριοποιείται τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή, έχει καταφέρει να χρησιμοποιεί εργαλεία και για τους δύο τομείς. Συγκεκριμένα, εκμεταλλεύεται εργαλεία που μειώνουν το κόστος παραγωγής στις καλλιέργειες και άλλα που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των αγελάδων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των μελών της. Για να πετύχουν τα παραπάνω έκαναν χρήση της χρηματοδότησης εθνικών προγραμμάτων την οποία επένδυσαν σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Το πρώτο βήμα ήταν η αγορά ενός προηγμένου τεχνολογικά ελκυστήρα που βοήθησε τα μέλη να αυξήσουν την ημερήσια παραγωγή των στρεμμάτων. Η αισθητή αύξηση της παραγωγής στην εκμετάλλευση μείωσε γενικά το κόστος φυτικής παραγωγής κατά 15%-20%.

-Διαφήμιση-

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι η εισαγωγή ανιχνευτών θερμότητας στους στάβλους για τη διευκόλυνση της σπερματέγχυσης. Πέντε μήνες μετά την εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος εκτίμησαν την αύξηση της εγκυμοσύνης των βοοειδών κατά 40% και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγής γάλακτος.

2

Dcoop, Ισπανία

Μία από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις ελαιολάδου στην Ισπανία η DCoop, παρουσιάζει μέσω της Copa Cogeca, τα βήματα που έχει πραγματοποιήσει για να αυξήσει κατά 100,000 κιλά την παραγωγή ελαιολάδου το χρόνο. Χάρη σε μια σειρά καινοτόμων πρακτικών, ο συνεταιρισμός στοχεύει στην προώθηση της χρήσης της νέας τεχνολογίας μεταξύ των μελών της, ενθαρρύνοντας τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες με την πάροδο του χρόνου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της αλυσίδας αξίας των προϊόντων της.

Η πρώτη φάση συνίσταται στη ψηφιοποίηση και την παρακολούθηση των δεδομένων των αγροδιατροφικών της προϊόντων, συγκεντρώνοντας έτσι μια μεγάλη μάζα πληροφοριών. Μόλις συγκεντρωθούν τα δεδομένα αυτά αναλύονται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για κάθε στάδιο της παραγωγής.

Συγκεκριμένα, διεξάγονται εργασίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τη χρήση των εφοδίων, των επιτόπιων διαδικασιών ελέγχου και των βιομηχανικών διεργασιών μέσω του λεγόμενου «Διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT).

Δεύτερον, ο συνεταιρισμός συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Internet of Farm and Food» μέσω του οποίου τηλεμετρικοί σταθμοί δίνουν δεδομένα για τις ανάγκες του χωραφιού σε νερό, λίπασμα και φυτοφάρμακα με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης τεχνικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής και οικονομικής απόδοσης, αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία για τα τελικά προϊόντα παρέχοντας στον καταναλωτή υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki