Η διπλή πραγματικότητα της μετανάστευσης στην Ευρώπη

γράφει η Ειρήνη Σωτηροπούλου, δημοσιογράφος Euractiv Ελλάδος

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Όσο οι ευρωπαϊκές χώρες διαβουλεύονταν για το ζήτημα της μετανάστευσης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Σάλτσμπουργκ, τόσο αποδεικνύεται ότι με τους κατάλληλους χειρισμούς η παρούσα κατάσταση δεν δημιουργεί μόνο ηττημένους, όπως θα πίστευαν οι περισσότερο απαισιόδοξοι, αλλά και νικητές.

Πράγματι, η μετανάστευση δύναται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το ΔΝΤ σημείωσε ότι η ενσωμάτωση νέων πληθυσμών θεωρείται κρίσιμης σημασίας ζήτημα και πρέπει να ενισχυθεί με μέτρα που ενδεχομένως να αποδειχθούν βραχυπρόθεσμα δαπανηρά για τη χώρα υποδοχής, όπως για παράδειγμα με την εκμάθηση της γλώσσας ή την επαγγελματική εκπαίδευση των μεταναστών, αλλά αποφέρουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η εμπειρία από το παρελθόν υποδεικνύει ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα μιας χώρας χωρίς να αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας του εγχώριου πληθυσμού.

Η πλέον πειστική ιδέα, την οποία υποστηρίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι η ανάπτυξη διαύλων νόμιμης μετανάστευσης που βασίζονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης.

Ωστόσο, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, θεωρείται απαραίτητη η αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, η ορθή εφαρμογή των συμφωνιών επαναπατρισμού και ο έλεγχος του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να αποφεύγονται τα φαινόμενα παράτυπων προσλήψεων.

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως καινοτόμες λύσεις. Χωρίς τη δημιουργία και την ανάπτυξη ισχυρών ευρωπαϊκών πολιτικών δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης της μαζικότητας της μεταναστευτικής εκροής. Επιπροσθέτως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να λάβουν, επιτέλους, υπόψη και τις ανησυχίες εκείνων που εκτοπίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ακροδεξιά θα καταστρέψει οποιαδήποτε ευκαιρία για πρόοδο.

-Διαφήμιση-