Δομοκός: Ολοκληρώνεται η ανακατασκευή της τάφρου στην πρώην λίμνη Ξυνιάδας

Στη φάση ολοκλήρωσης της αποστραγγιστικής τάφρου Ξυνιάδας βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα ανακατασκευής. Όπως είναι γνωστό, η αποξήρανση της λίμνης Ξυνιάδας ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1942, με την κατασκευή ειδικής κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου.

Το έργο, όμως, δεν ολοκληρώθηκε στον βαθμό που θα έπρεπε και τα τελευταία χρόνια τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η κακοκαιρία του «Ιανού», κατά την οποία χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης πλημμύρισαν. Στην ευρύτερη περιοχή, εκτελούνται έργα ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη διευθέτηση του προβλήματος. Στόχος αυτής της ανακατασκευής είναι η πλήρης διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Ξυνιάδας και, παράλληλα, η προστασία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από τις πλημμύρες.

Ιστορικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η διαδικασία της αποξήρανσης ξεκίνησε το 1936 και ολοκληρώθηκε το 1942, με σκοπό τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης. Πριν από την αποξήρανση, η λίμνη κάλυπτε έκταση 31.600 στρεμμάτων, από τα οποία τα 5.000 στρέμματα ήταν καλαμώνες και είχε μέγιστο βάθος 4 μέτρα.

Η αποξήρανση επιτεύχθηκε με την ειδική κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, η οποία έπαιξε και τον σημαντικότερο ρόλο στη διευθέτηση του νερού. Παρ’ όλα αυτά, η κεντρική τάφρος δεν μπορούσε εύκολα να συντηρηθεί από τον ΤΟΕΒ, που προέβαινε σε περιστασιακούς καθαρισμούς, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια πλημμυρών να δημιουργούνται προβλήματα από φερτά υλικά. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν το νερό να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επιφάνεια των χωραφιών που αποστραγγιστήκαν, δυσκολεύοντας τους αγρότες της περιοχής στις εργασίες τους.