Δωρεάν εφαρμογή για την αντιμετώπιση εντόμων και ασθενειών

Μία εφαρμογή που επιτρέπει στους αγρότες να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες διαχείρισης παρασίτων στις καλλιέργειες της ντομάτας και του κολοκυθιού και να λαμβάνουν έγκαιρα ενημερωμένες αποφάσεις διαχείρισης αυτών δημιουργήθηκε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μισισίπι (MSU).

Η εφαρμογή ονομάζεται MyIPM for Vegetables και επιτρέπει στους παραγωγούς να βρίσκουν φωτογραφίες και περιγραφές ασθενειών και εντόμων, μαζί με πληροφορίες για χημικές και βιολογικές μεθόδους διαχείρισης. Το συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνει πίνακες μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων με ενεργά συστατικά, ονόματα προϊόντων, αποτελεσματικότητα, ρυθμούς εφαρμογής, διαστήματα πριν από τη συγκομιδή, καθώς και επιτρεπόμενα όρια εφαρμογής που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Δράσης Αντίστασης Μυκητοκτόνων (FRAC) και την Επιτροπή Δράσης Αντίστασης στα Εντομοκτόνα (IRAC), για κάθε ασθένεια και έντομο.

Τα όρια που έχουν τεθεί από τις επιτροπές FRAC και IRAC βοηθούν τους καλλιεργητές να επιλέξουν τα καλύτερα προϊόντα για τη διαχείριση ασθενειών και εντόμων και βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Οι κατασκευαστές της εφαρμογής σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες της και σε άλλες καλλιέργειες στο μέλλον. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και διαθέσιμη για λήψη σε οποιαδήποτε συσκευή Apple ή Android.