Δωρεάν σεμινάριο «Νέες δεξιότητες για την ψηφιακή γεωργία»

Η Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ – DG AGRI και το Δίκτυο της European Innovation Partnership AGRI, έχοντας ως σκοπό να προωθήσουν τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα και να βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για τη χρήση αυτών, διοργανώνουν το σεμινάριο «New skills for digital farming».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των γεωργών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προσεγγίσεων και εργαλείων που απαιτούνται ενόψει της ψηφιακής μετάβασης στη γεωργία. Επίσης, οι τρόποι με τους οποίους η νέα ΚΑΠ μπορεί να ανατρέψει το κενό στις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις των αγροτών, μέσω της συνεργασίας των κατάλληλων φορέων. Οι εγγραφές για τους ενδιαφερόμενους έχουν προθεσμία έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 μέσω της σελίδας ec.europa.eu, στο σχετικό τμήμα.