Δύο στην τελική ευθεία για την Creta Farms

Η Lime Capital, επενδυτικό fund που ελέγχει τη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, και η Ιmpala Invest, μέτοχος της Λακωνικής Τροφίμων του Δημήτρη Βιντζηλαίου είναι τα δύο σχήματα που προχώρησαν στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την Creta Farms. Aντίθετα, παρά το ενδιαφέρον που επέδειξαν το προηγούμενο διάστημα, το αμερικανικό fund HIG Capital και o επιχειρηματίας Θ. Δουζόγλου δεν κατέθεσαν προσφορές, ενώ να απόσχει αποφάσισε, τελικά, και η αλλαντοβιομηχανία Νίκας. Στο επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των προσφορών, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να κατατεθεί, εν συνεχεία, η αίτηση για υπαγωγή της εταιρείας στο Άρθρο 106 Β’ και Δ’ του Πτωχευτικού Κώδικα.