Το δύσκολο σταυρόλεξο του φετινού E3

Μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του εντύπου που... πάει πακέτο με το E1

των Φωτεινή Μακρή, Γιάννη Τσατσάκη

Μπορεί η περίοδος των φετινών φορολογικών δηλώσεων να έχει ήδη ανοίξει, όμως προτού οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες συμπληρώσουν το Ε1, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν το E3, δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, καθώς και την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018.

Η υποχρέωση αυτή «βαραίνει» όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν «ανήκουν» στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η δε συμπλήρωση της φόρμας στην οποία, μέσω σχετικών πινάκων καταγράφεται το σύνολο των δαπανών, αλλά και των εισόδων της προηγούμενης φορολογικής χρήσης, πρέπει να συνάδει με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία. Όπως έχει γράψει και σε παλαιότερο άρθρο η «ΥΧ», με το νέο Ε3 και τους μέσους όρους εσόδων και, κυρίως, δαπανών κάθε επαγγελματικού κλάδου που θα προκύψουν από τα στοιχεία που θα αντληθούν μέσω αυτού, η φορολογική διοίκηση φιλοδοξεί να καταστήσει πιο αποτελεσματικούς τους ελέγχους.

Αρχή με τον Πίνακα Ζ

Η καταχώριση των οικονομικών δεδομένων, όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, πρέπει να ξεκινάει από τον Πίνακα Ζ, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον Πίνακα Δ για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό, άλλωστε, με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης ειδοποιείται με σχετικό μήνυμα ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του Πίνακα Ζ πριν από τη συμπλήρωση του Πίνακα Δ.

Από φέτος, θα βρούμε προσυμπληρωμένες στο έντυπο τις αγροτικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος των ποσών με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν αντλήσει οι ίδιοι οι αγρότες από τον φορέα, ώστε να διαπιστωθεί π.χ. αν έχουν προσμετρηθεί και τυχόν επιδοτήσεις που αφορούν το 2018, αλλά πιστώθηκαν εντός του 2019.

Αν η δήλωση υποβληθεί και ο ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαιώσει επιδοτήσεις αργότερα, γίνεται συμπληρωματική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χειρόγραφα στην οικεία ΔΟΥ μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση. Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό.

Πού αναγράφονται οι ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις αναγράφονται, αρχικά για πληροφοριακούς λόγους, στην πρώτη σελίδα του E3 στον Πίνακα Γ2, ο οποίος είναι προσυμπληρωμένος. Ωστόσο, τα ποσά δεν μεταφέρονται αυτόματα στους επιμέρους κωδικούς, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν εκεί από τον ίδιο τον αγρότη ή, συνηθέστερα, από τον λογιστή – φοροτεχνικό του. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδικός 071), καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδικός 072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδικός 073) που ξεπερνά τα 12.000 ευρώ μεταφέρονται στον κωδικό 362 του Πίνακα Ζ1, αλλά και στον κωδικό 322 του Πίνακα Δ8, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για παράδειγμα, αν η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγράφει βασική ενίσχυση 13.200 ευρώ και σύνολο πράσινης και συνδεδεμένων ενισχύσεων 12.200 ευρώ, στον κωδικό 362 θα πρέπει να καταχωριστεί το ποσό των 13.400 ευρώ (13.000 ευρώ συν 200 ευρώ).

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ενισχύσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που έχουν ληφθεί, είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους στο Ε3 και το ίδιο ισχύει και για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), οι οποίες επίσης στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους. Το πριμ των Νέων Αγροτών δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, όμως, δηλώνεται στις λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.