Δυτική Ελλάδα: Έργα για την αγροτική οδοποιία

Έργα αγροτικής οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Το «πράσινο» φως στους δήμους για την υποβολή πρότασης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ώστε οι παραγωγοί να βελτιώσουν τις υποδομές τους και έτσι να ενισχύσουν την περιφερειακή οικονομία, έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο περιφερειάρχης, Απόστολος Κατσιφάρας, υπέγραψε απόφαση στην οποία ορίζεται η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων και η οποία ανέρχεται σε 4.100.000 ευρώ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος προϋπολογισμός το ποσό των 600.000 ευρώ. Η αγροτική οδοποιία είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της περιφέρειας, καθώς έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων και, δυστυχώς, ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρός. Ωστόσο, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017. Οι προτεινόμενες πράξεις θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό ή περιφερειακό σχεδιασμό να υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.