Η Ευρώπη στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να σταματήσει η υπερκατανάλωση που βλάπτει τον πλανήτη και επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Παρά τις πρότερες προσπάθειες, τα απορρίμματα συσκευασίας εξακολουθούν να αυξάνονται εντός ΕΕ. Το 2018, η Ευρώπη παρήγαγε 174,1 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας ανά κάτοικο. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον στόχο να καταστήσει όλες τις συσκευασίες πλήρως ανακυκλώσιμες έως το 2030 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για την κυκλική οικονομία.

Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αποβλήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης βασικών νόμων της ΕΕ, όπως η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, για την οποία η Κομισιόν θα καταθέσει πρόταση έως το τέλος του 2021.

Ένα έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης περιγράφει τους κύριους στόχους της αναθεώρησης: Θα επικεντρωθεί στη μείωση των συσκευασιών, στην πρόληψη των απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση, καθώς και στον σχεδιασμό της ανακυκλωσιμότητας
σε όλες τις συσκευασίες.

www.euractiv.com