ΕΕ: Τα συστήματα προστασίας των προϊόντων αγροδιατροφής ωφελούν τους παραγωγούς

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων (GI) και εγγυημένων παραδοσιακών ειδικοτήτων (TSG) προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων για τους άμεσα εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης ανταμοιβής και του δίκαιου ανταγωνισμού για τους αγρότες. Αν και δεν εφαρμόζονται συστηματικά σε όλα τα κράτη-μέλη, οι GI και οι TSG παρέχουν σαφή προστιθέμενη αξία στην ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα συγκεκριμένα συστήματα διασφαλίζουν την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και παρέχουν κοινά πρότυπα για το εμπόριο με τρίτες χώρες. Βασισμένη σε εξωτερική μελέτη και πρόσθετες πηγές πληροφοριών, η αξιολόγηση συμβάλλει στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ιρλανδικού βόειου κρέατος, του ιβηρικού ή σεράνο ζαμπόν και, φυσικά, της φέτας, καθώς και κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών και της σχετικής αξιολόγησης αντικτύπου.

Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες είναι η χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η χαμηλή κατανόηση των συστημάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι περίπλοκες και μακροχρόνιες διαδικασίες καταχώρισης και ορισμένες αδυναμίες στους ελέγχους εντός της αλυσίδας αξίας.