ΕΕ: Ζητά περισσότερα επιστημονικά στοιχεία για να συναινέσει στον περιορισμό των επιβλαβών πρακτικών συγκέντρωσης ιχθύων

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) –μια διακυβερνητική οργάνωση που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέλη της– κατέληξε σε μια συμφωνία ορόσημο για τον περιορισμό της χρήσης συσκευών συγκέντρωσης ιχθύων (FADs) και την αύξηση της διαφάνειας που τις διέπει.

Ωστόσο, μια ομάδα κρατών-μελών της IOTC –Κόμορες, Ομάν, Κένυα, Σεϋχέλλες και Φιλιππίνες– και εκ των υστέρων η ΕΕ αποφάσισαν να αντιταχθούν στο ψήφισμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξαιρεθούν από τη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η ΕΕ ήταν η τελευταία που προσχώρησε στην ομάδα των «αντιρρησιών» που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το ψήφισμα, μια απόφαση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη συμφωνία, καθώς αυτή θα καταστεί αυτόματα άκυρη για όλα τα μέλη της IOTC, εάν συνολικά έντεκα εξ αυτών αντιταχθούν.

Η ΕΕ δικαιολόγησε την απόφασή της να αποχωρήσει από τη συμφωνία-ορόσημο για τον περιορισμό των επιβλαβών αλιευτικών εξοπλισμών στον Ινδικό Ωκεανό, επικαλούμενη ελλιπή επιστημονική αξιολόγηση, ωστόσο η εξήγηση δεν ικανοποίησε τις ομάδες διατήρησης των ωκεανών.

«Η πρόταση της Κομισιόν είναι ιδιαίτερα υποκριτική, διότι αφαιρεί τα πιο σημαντικά μέρη του ψηφίσματος, που ήταν η απαγόρευση των 72 ημερών ετησίως στη χρήση FADs και οι απαιτήσεις διαφάνειας», δήλωσε ο Frederic Le Manach, επιστημονικός διευθυντής του συνδέσμου προστασίας των ωκεανών Bloom.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο Bloom, το 87% των αλιευμάτων των γαλλικών και ισπανικών γρι-γρι προέκυψε από τη χρήση FADs το 2020 και το 2021, κάτι που αφορά κυρίως νεαρά ψάρια, γεγονός που μειώνει την ικανότητα ανασυγκρότησης των πληθυσμών.

«Στον Ινδικό Ωκεανό, ο γαλλικός και ο ισπανικός στόλος αντιπροσωπεύουν το 1/3 των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων από πλοία που είναι νηολογημένα με άλλες σημαίες κρατών –όπως ο Μαυρίκιος, το Ομάν ή η Τανζανία– αλλά ανήκουν στις δύο προαναφερθείσες χώρες της ΕΕ», εξήγησε ο Le Manach.