Το μεγάλο παραγωγικό στοίχημα του 2019

γράφει ο Νίκος Λάππας

Πολλές είναι οι «μεταβλητές» που θα καθόριζαν το αποτύπωμα μιας χρονιάς που αρχίζει. Μερικές από αυτές είναι η πορεία των αγορών, ο βαθμός οργάνωσης των αγροτών, το μέγεθος των φυσικών καταστροφών, το περιεχόμενο της αναθεώρησης της ΚΑΠ, η εφαρμογή μέτρων του ΠΑΑ που έχουν πιο οριζόντιο χαρακτήρα και αφορούν πολλούς, η χρηματοπιστωτική επάρκεια κ.λπ. Υπάρχει, όμως, μία παράμετρος, που θα μπορούσε να αναδειχθεί ορόσημο και να σφραγίσει το 2019. Αυτή που αποτελεί την προϋπόθεση αύξησης της παραγωγής, με μείωση του κόστους. Αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγροτικής πολιτικής κάθε αναπτυγμένης χώρας.

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από νέους τρόπους συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των παραγωγικών δεδομένων και πληροφοριών μιας εκμετάλλευσης.

Έξυπνες πατάτες από το Κάτω Νευροκόπι
Εφαρμογή ευφυούς γεωργίας σε συνεργασία με την ΕΑΣ Δράμας

Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε, πρώτον, τι συνέβη στην παραγωγή της εκμετάλλευσής μας, δεύτερον γιατί συνέβη, τρίτον τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον και τέταρτον τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι η συνολική και ορθή ανάγνωση των παραπάνω, που επιτρέπουν στον σύγχρονο αγρότη να εφαρμόσει, για παράδειγμα, τις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, που ενδείκνυνται για το δικό του αγρόκτημα, να σταθμίσει τι θα καλλιεργήσει και πού θα επενδύσει, ειδικά σε περιόδους χρηματοπιστωτικής στενότητας κ.λπ.

Αναφερόμαστε, βέβαια, στην ουσία της Ευφυούς Γεωργίας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας από τα υπουργεία ΨΗΠΤΕ και ΑΑΤ το 2019 ίσως αποδειχθεί καταλύτης αλλαγών στον αγροτικό τομέα.

Γιατί θα δημιουργηθεί μία τόσο μεγάλη υποδομή που θα είναι δημόσια. Υποδομή, που θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι από αυτήν και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων εκμεταλλεύσεων που συχνά αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της εποχής τους. Υποδομή που θα κάνει την ύπαιθρο οικονομικά και κοινωνικά πιο βιώσιμη. Είναι αυτοί οι λόγοι εξάλλου, για τους οποίους το «ελληνικό εγχείρημα» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ τη νέα χρονιά που ξεκινά.