Αρχική Ευφυής Γεωργία

Ευφυής Γεωργία

“Αναλυτικός οδηγός για την ευφυή γεωργία και την νέα συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα, καθώς και όλες οι εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.”

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Πρόκειται για συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώσης, δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της παραγωγής τους.

Η Ευφυής Γεωργία, επί τοις ουσίας, αποτελεί ένα παραγωγικό σύστημα που :

 1. Αξιοποιείτα επιτεύγματα και δημιουργήματα της τεχνολογίας – εξοπλισμοί ακριβείας, ίντερνετ, αισθητήρες και ενεργοποιητές, συστήματα γεωγραφικής τοποθέτησης, δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρομποτική, τεχνική νοημοσύνη

 2. Χρησιμοποιείσυγκεκριμένες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων διαχείρισής της με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών και προγραμματισμένων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάδοσης δεδομένων

 3. Συνδυάζειόλους τους συντελεστές παραγωγής (έδαφος /κλίμα, εργασία, κεφάλαιο – εισροές, μάνατζμεντ) και βελτιώνει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά της, το γεωργικό εισόδημα και το επίπεδο διαβίωσης του γεωργού, τη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος κατά αειφορικό τρόπο.

 4. Αξιοποιείτην επιστημονική γνώση και τη γεωργική έρευνα, των οποίων τα αποτελέσματα αξιοποιεί στην πράξη

Διαβάστε σχετικά: Από τι κινδυνεύει η Ευφυής Γεωργία στην Ελλάδα;

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ευφυούς Γεωργίας εγγυάται μικρότερο κόστος εισροών σε συνδυασμό με αυξημένες αποδόσεις σε κάθε καλλιέργεια.

Αυτό σημαίνει λιγότερα ποτίσματα, λιγότεροι ψεκασμοί, μικρότερες ποσότητες λιπασμάτων και παράλληλα καλύτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος και αυξημένη παραγωγή.

Όλα αυτά περνούν από μία επένδυση γνώσης. Γνώση που θα επιτρέψει σε κάθε παραγωγό να ξέρει τι χρειάζεται το χωράφι του και πότε το χρειάζεται, να ξέρει ποια ασθένεια ετοιμάζεται να «επιτεθεί» σε ποιο σημείο του κλήρου του, να ξέρει πότε ο καιρός χαλάει και να προστατεύει έγκαιρα την παραγωγή του.

Παράλληλα, μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, άρα συμμορφώνεται με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μπαίνει σε μία νέα εποχή, στην οποία είναι πολύ πιθανό μόνο όσοι κάνουν χρήση ενός συστήματος Ευφυούς Γεωργίας να δικαιούνται ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, που είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και εξέλιξη του αγρότη.

Όλα αυτά, στο τελικό στάδιο, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, επιτρέποντας στον αγρότη να αυξήσει την τιμή παραγωγού και να καρπωθεί περισσότερα για τον κόπο του, ενώ έχει ξοδέψει πολύ λιγότερα απ’ ό,τι αν καλλιεργούσε συμβατικά. Ίσως, λοιπόν, το σωστό ερώτημα να είναι «Γιατί να ΜΗΝ επενδύσω στην Ευφυή Γεωργία;».

Διαβάστε σχετικά: 

Σε ένα σύστημα Ευφυούς Γεωργίας συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το χωράφι αλλά και τον παραγωγό.

Η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της αγροτικής δραστηριότητας επιτρέπει την πρόληψη, τόσο καιρικών φαινομένων όσο και ασθενειών, εξαλείφοντας ή περιορίζοντας σημαντικά τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή.

Το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας, παράλληλα, κάνοντας χρήση δεδομένων που συλλέγονται από αισθητήρες στο έδαφος, αλλά και από δορυφόρους, ενημερώνει τον παραγωγό για το τι χρειάζεται κάθε σπιθαμή γης του, κάτι που του επιτρέπει να λιπαίνει και να ποτίζει με ακρίβεια και όχι… ακριβά. (Όταν ο παραγωγός ξέρει πότε πρέπει να προστατέψει τα φυτά του και παράλληλα χρησιμοποιεί λιγότερο νερό και λιγότερο λίπασμα, χωρίς αυτό να επηρεάζει την παραγωγή του, είναι λογικό αυτή να αυξάνεται και το κόστος εισροών του να μειώνεται. Άρα, όχι μόνο αυξάνει τη σοδειά του χωρίς να πληρώσει περισσότερα, αλλά πληρώνει και αισθητά λιγότερα.)

Διαβάστε σχετικά: Ελαιόλαδο Yanni’s Olive Grove: 30% μείωση του κόστους παραγωγής και παράλληλη αύξηση των πωλήσεων

Ο Γεωργικός Σύμβουλος. Η έννοια του συμβούλου έχει φθαρεί μέσα στα χρόνια, όπου οι «σωστές» συμβουλές από παππού σε πατέρα και από πατέρα σε γιο αρκούν για τους περισσότερους, όμως ένα σύστημα Ευφυούς Γεωργίας δεν μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς τη συμβολή –και συμβουλή– ενός ειδικευμένου γεωτεχνικού, που έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να μεταφράσει τα δεδομένα του συστήματος Ευφυούς Γεωργίας σε πληροφορίες πολύτιμες για τον παραγωγό (και την παραγωγή του).

Η σύγχρονη Συμβουλευτική είναι απόρροια της «ευφυίας» του παραγωγικού συστήματος που ονομάζεται Ευφυής Γεωργία και στηρίζεται στην ακρίβεια των μετρήσεων, στον υπολογισμό των αντίστοιχων δεικτών (π.χ. δείκτες βλαστικότητας), στις επιτόπιες παρατηρήσεις του Γεωργικού Συμβούλου στην αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και στις καταγραφές των ενεργειών που εφάρμοσε ο παραγωγός.

Η αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων της Ευφυούς Γεωργίας παρέχει στον Γεωργικό Σύμβουλο –και κατ’ επέκταση στον παραγωγό– τις εξής δυνατότητες:

 1. Παροχήκαλύτερων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, με τη μορφή γεωργικών συμβουλών.

 2. Ολοκληρωμένηδιαδικτυακή διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης και των καλλιεργητικών εργασιών.

 3. Δυνατότηταπραγματοποίησης οργανωμένων ελέγχων και καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων στον αγρό μέσω εφαρμογών για έξυπνα κινητά.

 4. Μείωσητων κινδύνων παραγωγής χάρη στη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού τους και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

 5. Λήψηορθών αποφάσεων, βασισμένων σε επιστημονική γνώση και ακριβή δεδομένα.

 6. Γρήγορηυλοποίηση ελέγχων χάρη στις συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά.

Διαβάστε σχετικά: Βαμβακοπαραγωγοί στη Ροδόπη βάζουν τέλος στην αλόγιστη χρήση νερού και λιπασµάτων

Το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας επιτρέπει στον παραγωγό να γνωρίζει για κάθε σημείο του χωραφιού του χωριστά, πότε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί μια ασθένεια ή να προσβληθεί η καλλιέργεια από έναν εχθρό, πάντα βλαβερό και συχνά καταστροφικό για την παραγωγή.

Η σωστή φυτοπροστασία της καλλιέργειας επιτυγχάνεται ακολουθώντας μία διαδικασία, μέσα από το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας:

 1. Δημιουργούνταιεδαφοκλιματικές ζώνες, δηλαδή τα σημεία της εκμετάλλευσης που έχουν κοινά χαρακτηριστικά εδάφους και μικροκλίματος ομαδοποιούνται, ώστε να είναι ευκολότερες, αφενός η παρατήρηση των επικίνδυνων αλλαγών, αφετέρου η αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων φαινομένων ή κινδύνων.

 2. Τοποθετούνταιτηλεμετρικοί σταθμοί σε αυτές τις ζώνες, που μετράνε υγρασία του αέρα, της γης, τη θερμοκρασία, την κατάσταση των φυτών και πολλές ακόμα παραμέτρους, που επιτρέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια την αναγνώριση των ασθενειών και των εχθρών της καλλιέργειας.

 3. Τοποθετούνταιπαγίδες σε καίρια σημεία του χωραφιού

 4. Γίνονταιεπιτόπιες μετρήσεις από τον αρμόδιο Γεωργικό Σύμβουλο

 5. Τέλος,η έκταση στην οποία τοποθετήθηκε το σύστημα, προσαρμόζεται σε ένα μοντέλο φυτοπροστασίας, που θα είναι αποτελεσματικό και άμεσο.

Διαβάστε σχετικά: «Σώσαµε την παραγωγή µας χάρη στην ευφυή γεωργία»

Το κόστος ώστε να εγκαταστήσει την τεχνολογική υποδομή της Ευφυούς Γεωργίας είναι πολύ μικρό ανά παραγωγό, καθώς πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία.

Σημαντικό είναι ότι η επένδυση αυτή είναι ανταποδοτική: Δηλαδή, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα επενδυόμενα χρήματα επιστρέφονται στο πολλαπλάσιο, μαζί με τα οικονομικά οφέλη της μείωσης του κόστους χρήσης εισροών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή.

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού το κόστος είναι μηδενικό, ενώ απαιτείται μόνο μια ελάχιστη ετήσια συνδρομή που δίνει στον παραγωγό πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό που αξιοποιεί την Ευφυή Γεωργία.

Το παράδειγμα του συνδρομητικού μοντέλου χρήσης της Ευφυούς Γεωργίας εφαρμόζεται εδώ και χρόνια με επιτυχία σε πολλές χώρες της ΕΕ όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Διαβάστε σχετικά: Πώς εφαρμόζεται η ευφυής γεωργία στην Ευρώπη

Χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι πολύ πιθανό στα επόμενα χρόνια, όποιος αγρότης δεν εφαρμόζει σύστημα Ευφούς Γεωργίας να μη δικαιούται ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Αυτό το σενάριο έχει να κάνει με τις νέες στοχεύσεις της ΕΕ για τον τρόπο διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της ΚΑΠ, καθώς θέτουν το πρόβλημα σε εντελώς νέα βάση. Πλέον, χωρίς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμα και τις άμεσες ενισχύσεις στη σημερινή μορφή τους.

Η ΕΕ ήδη χρησιμοποιεί στις ανακοινώσεις της τον όρο Ευφυής Γεωργία σαν ένα από τα βασικά μέσα επίτευξης του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα και σαν τον κυρίαρχο μηχανισμό για την μεταστροφή της ΚΑΠ από τη συμμόρφωση του παραγωγού σε επιτυγχανόμενες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναφορικά με την εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020, έχει τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εν γένει ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας, καθώς θεωρείται καταλύτης για την επιτυχή αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Επιπρόσθετα, η ΕΕ δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της μέσω της χρηματοδότησης έργων που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Διαβάστε σχετικά: Πώς εφαρμόζεται η ευφυής γεωργία στην Ευρώπη (vids)

Η Ευφυής Γεωργία βασίζεται σε μια ολoκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της καλλιέργειας, δίνει δηλαδή συνολική λύση αξιοποιώντας όλους τους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την παραγωγή.

Η χρήση όλων των εισροών (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία) με ευφυή τρόπο σε συνδυασμό την αξιοποίηση της γνώσης που προσφέρει η Ευφυής Γεωργία είναι η μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα που προσφέρεται στον παραγωγό. Οι αποσπασματικές λύσεις, οι λύσεις κατά παραγγελία και οι «λύσεις» που δε βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα δεν είναι ευφυής γεωργία.

Γενικώς, ο κανόνας που πρέπει να ακολουθεί ένα Σύστημα Ευφυούς Γεωργίας για να είναι αποδοτικό και αξιόπιστο, είναι ο εξής: «Πρώτα μετράμε και μετά αποφασίζουμε».

Οι μετρήσεις αφορούν σε μια σειρά από παραμέτρους, οι οποίες προσδιορίζουν το προφίλ της αγροτικής εκμετάλλευσης και σε μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη των φυτών και «παίζουν» καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα λήψη αποφάσεων, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται πιο κάτω:

 • Έδαφος (μηχανική σύσταση, υγρασία, αλατότητα κ.λπ.)
 • Φυτό (ποικιλία, φαινολογικό στάδιο, δείκτης χλωροφύλλης κ.λπ.)
 • Ατμόσφαιρα (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχόπτωση κ.λπ.)
 • Αρδευτικό νερό (pH, αλατότητα)
 • Βιολογικούς παράγοντες (έντομα, μύκητες, ζιζάνια)
 • Παραλλακτικότητα (γονιμότητα, κλίμα, δείκτες βλάστησης κ.λπ.)
 • Διαμόρφωση της καλλιέργειας (σύστημα άρδευσης, διαμόρφωση κόμης κ.λπ.)
 • Καλλιεργητικές πρακτικές (λιπάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.)

Με βάση τα παραπάνω παίρνεται μία συνολική απόφαση για μία συγκεκριμένη εκμετάλλευση που αφορά:

 • Θρέψη: ποσότητα, είδος, χρόνος και τρόπος εφαρμογής λίπανσης
 • Φυτοπροστασία: χρόνος και είδος φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων
 • Άρδευση: ποσότητα, χρόνος άρδευσης
Διαβάστε σχετικά: Πως εφαρμόζεται η Ευφυής Γεωργία στη Χαλκιδική για την ελιά

Ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και ανάπτυξη μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πέρα από εγγυητής μιας υγιούς καλλιέργειας, ο γεωπόνος-σύμβουλος, στον αναβαθμισμένο πλέον ρόλο που του προσφέρει η Ευφυής Γεωργία, είναι εκείνος που θα μελετήσει, θα αναλύσει και θα ερμηνεύσει τα δεδομένα που έχει συλλέξει το σύστημα, ώστε να «απογειώσει» την παραγωγή στο χωράφι.

Για τον υγιώς σκεπτόμενο αγρότη που πατάει στα πόδια του και θέλει συνεχώς να εξελίσσεται, η συμβολή της ευφυούς συμβουλευτικής είναι μονόδρομος.

Διαβάστε σχετικά: Ευφυής γεωργία: Οι αγρότες χρειάζονται έξυπνες συμβουλές

Ιστορίες

“Οι παραγωγοί μιλούν για την ευφυή γεωργία και τη χρήση της”

Yanni’s Olive Grove: Καινοτόμα προϊόντα με τη βοήθεια της ευφυούς γεωργίας

Αν το όνομα MICOIL σας είναι άγνωστο, σε λίγο καιρό αυτό πρόκειται να αλλάξει. Βλέπετε, το MICOIL είναι ένα αμιγώς ελληνικό, φυσικό έλαιο, άριστης...

Μειωμένη χρήση νερού και ψεκασμών στις ελιές Καλαμών της Αιτωλοακαρνανίας

Εξοικονόμηση νερού και καλύτερη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην καλλιέργεια της ελιάς Καλαμών στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση» και...

Ρωτάτε και απαντάμε!

Περισσότερα »

Video