Μικροκλίμα και ποικιλίες στην Πέλλα απογειώνουν την ανταγωνιστικότητα

Τους λόγους για τους οποίους η καλλιέργεια του κερασιού θα παραμείνει στάσιμη, αν δεν ενταχθούν σε αυτή συστήματα ευφυούς γεωργίας, εξηγεί ο Μάνος Σδράκας, διευθυντής της εταιρείας αγροτικών συμβούλων Novaplan, η οποία σε συνεργασία με την ομάδα του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση τεσσάρων τηλεμετρικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας.

«Ο μεγάλος όγκος της καλλιέργειας βρίσκεται σε ορεινές περιοχές που σημαίνει διαφορετικά μικροκλίματα και κλιματολογικές συνθήκες, διαφορετικά υψόμετρα, άρα και διαφορετικοί χρόνοι σταδίων καλλιέργειας, ωρίμανσης και προσβολών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν μπορεί να έχει κάποιος ακρίβεια στις αποφάσεις του σχετικά με την καλλιέργεια.

Η ευφυής γεωργία είναι ένας από τους τρόπους για να λάβουμε ορθές αποφάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παραγόταν το προϊόν τα προηγούμενα χρόνια, με τελικό στόχο τη συνολική βελτίωση και την αποφυγή της στασιμότητας, η οποία δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τέτοιου είδους καλλιεργειών», αναφέρει στην «ΥΧ» ο κ. Σδράκας.

Τέσσερις τηλεμετρικοί σταθμοί καλύπτουν τις περιοχές της Κερασιάς, της Παναγίτσας και του Αγίου Αθανασίου στην Έδεσσα με την αρχική εγκατάσταση των δύο σταθμών να έχει πραγματοποιηθεί το 2018 και των επόμενων δύο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Η εγκατάσταση των σταθμών στις περιοχές αφορά την εξέταση των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, τις διαφορετικές ποικιλίες, αλλά και το διαφορετικό είδος φύτευσης.

Αυτήν τη στιγμή, αναπτύσσεται το πειραματικό μοντέλο για την καλλιέργεια της κερασιάς, το οποίο σημαίνει ότι παρακολουθούνται και καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι εφαρμογές και οι ενέργειες που γίνονται στα χωράφια, ώστε να διασταυρωθεί αν αυτό που γίνεται είναι σωστό και να βελτιωθούν τα λάθη.

Ακτινογραφία της καλλιέργειας

Ως μια ακτινογραφία της καλλιέργειας παρομοίωσε το σύστημα gaiasense ο κ. Σδράκας, εξηγώντας ότι «με τη βοήθειά του έχουμε πλέον ακριβή δεδομένα για την καλλιέργεια, τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα, με αποτέλεσμα οι γεωπόνοι να ασκούν μια γενική και προληπτική φυτοπροστασία, καθώς κανένας γεωπόνος δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει σε αγροτεμάχια ενός παραγωγού που είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους χωρίς να έχει δεδομένα».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «το σύστημα της ευφυούς γεωργίας παρότι φαίνεται ότι αφορά μόνο τον παραγωγό, στην ουσία αφορά όλη την αλυσίδα και την αγορά, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα γνωρίζει τον ακριβή τρόπο παραγωγής του προϊόντος».

Τα πρώτα θετικά δείγματα έχει αρχίσει να διακρίνει ο Νικόλαος Γιαννουλίδης, ο ένας εκ των τεσσάρων παραγωγών κερασιού στο χωράφι του οποίου έχει εγκατασταθεί το σύστημα gaiasense. «Βλέπουμε ότι τα δέντρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση όπως και ο καρπός, ενώ δεν έχουμε καμία αρρώστια στην καλλιέργεια.

Ήμουν πολύ θετικός για την εγκατάσταση του συστήματος για τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά και για το γεγονός ότι οι καλλιεργητικές μας πρακτικές θα είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον, αλλά και στον τελικό καταναλωτή».