ΕΦΚΑ: η ακτινογραφία των χρεών των αγροτών και το δέλεαρ των 24 δόσεων

Ισόβιος αποκλεισμός από κάθε ρύθμιση για όσους χάσουν δύο δόσεις μέσα σε ένα δωδεκάμηνο

Πάνω από 30.000 αιτήματα ένταξης στη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων υποβλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», μέσα σε μία εβδομάδα από την ενεργοποίηση της διαδικασίας, γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των οφειλετών.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και αρκετοί αγρότες, οι οποίοι διακρίνουν μια ευκαιρία να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους από απλήρωτες εισφορές ή να διπλασιάσουν τις δόσεις, εφόσον ήδη βρίσκονται στην πάγια ρύθμιση. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», οι οφειλέτες ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ ανέρχονται σε 298.354, με το συνολικό χρέος να ξεπερνά το 1,75 δισ. ευρώ.

Κάτω από 10%  οι οφειλέτες με ρύθμιση

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι λιγότερο από το 10% των οφειλετών έχει προχωρήσει σε κάποια ρύθμιση των χρεών του. Ειδικότερα, στις αρχές Δεκεμβρίου οι αγρότες/ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ που βρίσκονταν σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης ανέρχονταν σε 25.106. Εξ αυτών, οι 20.330, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 81%, είχαν αξιοποιήσει τις 120 δόσεις του ν. 4611/2019.

Από τους υπόλοιπους, 3.643 οφειλέτες είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και πλέον έχουν την ευκαιρία να «μεταπηδήσουν» στις 24 δόσεις. Εξάλλου, 716 οφειλέτες αξιοποίησαν τις 100 δόσεις του ν. 4321/2015, ενώ 257 έχουν προχωρήσει σε διευθέτηση του χρέους τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ο «χάρτης» των ρυθμίσεων ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ

Ν. 4611/2019

20.330

Πάγια ρύθμιση

3.643

Ν. 4321/2015

716

Εξωδικαστικός

257

Άλλοι τύποι ρύθμισης

160

ΣΥΝΟΛΟ

25.106

 

Στα 50 ευρώ η ελάχιστη δόση

Ανοιχτή για όλους τους οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ενεργή πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, είναι πλέον η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο του νέου σχήματος των 24 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να διευθετήσουν την οφειλή τους σε έναν ορίζοντα διετίας λαμβάνοντας ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και προστασία από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (π.χ. κατασχέσεις) και ποινικές διώξεις. Θα πρέπει ωστόσο να είναι συνεπείς στην τήρησή της καθώς τυχόν αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής δύο δόσεων μέσα σε ένα δωδεκάμηνο συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό τους από οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση για τη συγκεκριμένη οφειλή.

Αντίθετα, η απώλεια μιας δόσης είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα πληρωθεί εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο η καθυστερημένη δόση επιβαρύνεται με πέναλτι εκπρόθεσμης καταβολής 15%. Σε κάθε περίπτωση, η «έξοδος» από τη ρύθμιση καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο του χρέους που έχει μείνει ανεξόφλητο, μαζί με τις προσαυξήσεις που του αναλογούν ενώ ενεργοποιεί ξανά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξεις και τις διώξεις που είχαν «παγώσει».

Το ελάχιστο ποσό της δόσης έχει οριστεί στα 50 ευρώ και επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ προσαυξημένο κατά 5%. Δεδομένου ότι σήμερα το επιτόκιο της ΕΚΤ βρίσκεται στο 2%, το επιτόκιο της ρύθμισης για κάποιον εντάσσεται σήμερα διαμορφώνεται στο 7%. Εξάλλου, οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 48 δόσεις, για την ώρα πάντως το σύστημα δεν δέχεται αυτά τα αιτήματα, κάτι που αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Παγώνουν» διώξεις και αναγκαστικά μέτρα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον αυτή τηρείται:

✱ Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

✱ Παραγράφεται το αξιόποινο και παύουν τυχόν ποινικές διώξεις σε βάρος του οφειλέτη ενώ η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, το Κ.Ε.Α.Ο. υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.

Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απολέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

✱ Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

✱ Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

✱ Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη οι καταβολές

Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ στις οποίες οι χρήστες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Όσοι έχουν αντικειμενική αδυναμία πιστοποίησης μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αίτημα Εξυπηρέτησης – Ηλεκτρονικό Ραντεβού» στην κατηγορία «Κ.Ε.Α.Ο. > Ταυτότητα Οφειλέτη» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση και προκειμένου αυτή να καταστεί ενεργή, θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης. Η πληρωμή αυτή πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Καταβολές προς το ΚΕΑΟ. διενεργούνται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ) με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη την οποία οι οφειλέτες αποκτούν μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός όσον αφορά τις παραπάνω προθεσμίες καθώς, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ειδοποίησή του.

Οι συνέπειες αν χαθεί η ρύθμιση

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν:

✱ Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση εντός έκαστου δωδεκαμήνου ρύθμισης.

✱ Δημιουργηθεί νέα οφειλή.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού της δόσης.

Η απώλεια της πάγιας ρύθμισης συνεπάγεται:

● Την απώλεια των ευεργετημάτων αυτής,

● Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο και των αναλογούντων σε αυτό προσαυξήσεων,

● Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,

● Την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση, μετά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου.

Μπαίνουν και τα ήδη ρυθμισμένα

Εκτός από οφειλέτες με αρρύθμιστα χρέη, προκειμένου να επωφεληθούν από τις καινούργιες ευνοϊκές διατάξεις στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, όπως προαναφέρθηκε, και όσοι ήδη τηρούν ρύθμιση 12 δόσεων του ν.4152/2013, όπως αυτή ίσχυε μέχρι πρόσφατα και φέρουν ημερομηνία αίτησης έως 28/11/2022.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που το αίτημα αφορά παράλληλη πάγια ρύθμιση, δυνατότητα υπαγωγής στο μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, βάσει των νέων διατάξεων, παρέχεται αποκλειστικά για τις οφειλές που είχαν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα πάγιας ρύθμισης.

Αριθµός οφειλετών ανά εύρος οφειλής (€)

Πηγή: ΚΕΑΟ, έκθεση γ’ τριµήνου 2022