Έγκριση των φυτοφαρμάκων FACET και STAM FLO για την καλλιέργεια ρυζιού

Την κατ’ εξαίρεση έγκριση για διάστημα 120 ημερών στα φυτοφάρμακα FACET 25 SC (quinclorac 25 %) και STAM FLO480 SC (proganil 48 %) για την καλλιέργεια ρυζιού, ζητάει με δύο επιστολές του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ο Α.Σ. Χαλάστρας Α’.

Όπως τονίζεται και στα κείμενα των επιστολών η έλλειψη αυτών των φυτοφαρμάκων λειτουργούν αρνητικά στην καλλιέργεια του ρυζιού και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Ακολουθούν οι επιστολές

1) FACET 25 SC

2) STAM FLO480 SC