Εγκρίθηκε η κατασκευή μονάδας ξήρανσης ίλυος ΕΕΛ Ξάνθης

Το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Ξήρανσης Ίλυος ΕΕΛ Ξάνθης», συνολικού προϋπολογισμού 6.015.840 ευρώ, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μονάδα που θα κατασκευαστεί στην Ξάνθη θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ηλιοθερμικής ξήρανσης, που επιτυγχάνει τη μείωση του όγκου της τελικής ποσότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, στην αποκατάσταση εδαφών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως εναλλακτικό καύσιμο, σε συνδυασμό με Αστικά Στερεά Απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ως πρόσθετο σε προϊόντα τσιμεντοβιομηχανίας και κεραμοποιίας.