Με ειδική πλειοψηφία εγκρίθηκε η γενική προσέγγιση της ΚΑΠ από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Υποχρεωτικά τα οικολογικά σχήματα

Μετά από 40 ώρες συνεχών διαπραγματεύσεων, τις πρώτες πρωινές ώρες το Συμβούλιο των υπουργών γεωργίας κατέληξε στη γενική προσέγγισή του για τη δέσμη μέτρων της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Με ειδική πλειοψηφία, 1 ψήφο κατά από τη Λιθουανία και αποχές από τη Βουλγαρία, Ρουμανία και Λετονία, η νέα συμβιβαστική πρόταση της γερμανικής προεδρίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

Πλέον, με τη γενική προσέγγιση, το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει στη διαπραγματευτική του θέση για να ξεκινήσει ο τρίλογος, όταν και το Ευρωκοινοβούλιο με τη σειρά του συμφωνήσει και αυτό στη δική του θέση.

Οικολογικά Σχήματα

Να υπενθυμίσουμε ότι το μεγάλο αγκάθι της διαπραγμάτευσης αποτέλεσαν τα οικολογικά σχήματα (eco-schemes). Χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές οι τεχνικές λεπτομέρειες του κειμένου, η Γερμανίδα υπουργός Τζούλια Κλόκνερ ανακοίνωσε ότι θα εισαχθούν στον Πρώτο Πυλώνα υποχρεωτικά, μαζί με έναν ελάχιστο προϋπολογισμό. Όπως εξήγησε, τα eco-schemes θα συνδέονται με έναν ειδικό προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. Το ελάχιστο ποσοστό ανέρχεται στο 20% των κονδυλίων.

Αποφασίστηκε διετής πιλοτική εφαρμογή, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χάσουν τα κονδύλια σε περίπτωση που αυτά δεν απορροφηθούν στα οικολογικά σχήματα, με δυνατότητα να παραμείνουν στον Πρώτο Πυλώνα. Σημειώνεται ότι στα οικολογικά σχήματα θα περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές για την καλή διαχείριση των ζώων, οι ιδιαίτερες επιδόσεις του Δεύτερου Πυλώνα, η γεωργία ακριβείας, η αγροδασική και η βιολογική γεωργία, αλλά τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να σχεδιάσουν τα δικά τους συστήματα βάσει των αναγκών τους.

Μικροκαλλιεργητές

Σύμφωνα με το συμβιβαστικό κείμενο, όλοι οι αγρότες θα δεσμευτούν σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ακόμη και οι μικροκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι θα υπόκεινται σε πιο απλοποιημένους ελέγχους.

Ευελιξία

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης για μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων και ιδίως οι περιβαλλοντικές δαπάνες στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να καταμετρηθούν στον πρώτο πυλώνα.

Όπως έγινε γνωστό από την Κλοκνερ, για τα πρότυπα 8 και 9 αποφασίστηκε κατώφλι 10 εκταρίων για κάθε περίπτωση χωρίς να προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί όσον αφορά την αρόσιμη γη.

Μεταβατική εθνική ενίσχυση 

Για τη σταδιακή κατάργηση της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, η Κλοκνερ ανέφερε ότι «μπορούμε να βρούμε μια λύση αποδεκτή για τα κράτη μέλη, δηλαδή 15%, και σιγά σιγά να περάσουμε στο 5%».

 

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε:

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Λευκός καπνός τα ξημερώματα από το Λουξεμβούργο